Skat for øresundspendlere

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.

Bopæl i Sverige, men arbejde i Danmark for dansk arbejdsgiver

Udelukkende arbejde i Danmark
Medarbejdere, der bor i Sverige, men som udelukkende arbejder i Danmark, skal beskattes af hele lønnen i Danmark. Lønnen skal ikke medregnes på den svenske selvangivelse, men blot oplyses på et særskilt bilag. Medarbejderen skal have et dansk skattekort fra Skattestyrelsen, og arbejdsgiveren skal indeholde kildeskat og AM-bidrag, ligesom der skal betales bidrag til ATP mv.

Arbejde mere end 50 pct. i Danmark
Lønnen beskattes også kun i Danmark, hvis medarbejderen arbejder i begge lande - fx har hjemmearbejdsdage i Sverige - men kun hvis mindst halvdelen af arbejdstiden inden for en 3-måneders periode tilbringes i Danmark. Hvis det er mellem 25 pct. og 50 pct. af arbejdstiden, som tilbringes i Sverige, skal arbejdsgiveren dog betale arbejdsgiverafgifter til Sverige, med mindre der indgås en såkaldt Øresundsaftale om, at medarbejderen er omfattet af dansk social sikring. Tilbringes mindre end 25 pct. af arbejdstiden i Sverige, kommer svenske arbejdsgiverafgifter ikke på tale.

Hvis medarbejderen arbejder mindst halvdelen af tiden i Danmark, har hjemmearbejdsdage i Sverige samt herudover arbejder sporadisk i tredjelande, bliver hele lønnen også beskattet i Danmark.

Hent publikationen