Viden om - skat og moms:

Køb af unoterede aktier for pensionsmidler

07 marts 2018

Steen Mørup , Director, Skat |

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre ejerandele i den virksomhed, hvori de er ansat.

Hvilke midler kan anvendes?

Det er kun midler fra rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Der skal være opsparet mindst 500.000 kr., for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal være opsparet i samme pengeinstitut.

Hvad kan der investeres i?

Det selskab, der investeres i, skal være hjemmehørende i EU/EØS. Der kan dermed investeres ikke blot i danske selskaber, men også i fx tyske, svenske og norske selskaber.

Der skal være tale om aktieselskaber eller selskaber, der kan sidestilles hermed. Der kan under særlige betingelser også investeres i kommanditselskaber.

Der stilles ikke krav til aktiviteten i det selskab, der investeres i. Det må gerne være et investerings- eller holdingselskab, og der er intet til hinder for, at selskabet investerer hele eller dele af sin formue i selskaber uden for EU/EØS. Selskabet må dog ikke have til formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende til aktionærerne. Pensionsopsparingen kan derfor ikke via et unoteret selskab anvendes til køb af en aktielejlighed til privat benyttelse for investorerne.

Der stilles heller ikke krav til de andre aktionærer i selskabet.

Hent hele publikationen