Hvordan lyder reglerne, hvis din medarbejder bliver syg i sin ferie?

Hvordan lyder reglerne, hvis din medarbejder bliver syg i sin ferie?


Alle glæder sig til sol og sommer og til at holde en pause fra arbejdsopgaverne, men hvad gælder egentlig, hvis din medarbejder bliver syg i forbindelse med sin ferie? 

Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan du skal forholde dig, hvis din medarbejder bliver syg i forbindelse med sin ferie. 
 

Medarbejderen sygemeldes i forbindelse med sin ferie

Bliver din medarbejderen syg før feriens start
Medarbejderens ferien starter ved arbejdsdagens begyndelse på den første planlagte feriedag, og det er nødvendigt, at medarbejderen melder sig syg efter jeres almindelige procedurer.

Hvis en medarbejder bliver syg inden feriens start, opstår der en hindring for at afholde den planlagte ferie. Det betyder, at ferien ikke kan afholdes som oprindeligt aftalt, medmindre medarbejderen ønsker at gennemføre ferien på trods af sygdom. I denne situation har medarbejderen ret til at udskyde ferien og afholde den på et senere tidspunkt (erstatningsferie). 

Bliver medarbejderen syg under ferien
Hvis medarbejderen bliver syg under sin ferie – altså efter feriens start – har medarbejderen ret til erstatningsferie efter 5 karensdage. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt.

Bliver medarbejderen rask under den planlagte ferie
Medarbejderen skal som udgangspunkt møde på arbejde, når vedkommende bliver rask. Medarbejderen kan også vælge at holde den resterende del af ferien som planlagt. Ved raskmelding skal medarbejderen straks oplyse sin arbejdsgiver, om den resterende del af den planlagte ferie afholdes.
 

Medarbejdere under langvarigt sygefravær: Teknisk raskmelding 

Hvis din medarbejder er (længerevarende) sygemeldt, men ønsker at afholde ferie og eksempelvis rejse til udlandet under sygeperioden, er det vigtigt, at der indgås en aftale om en “teknisk raskmelding” mellem virksomheden, medarbejderen og kommunen.

Hvis den sygemeldt medarbejder vælger at tage til udlandet eller holde ferie i Danmark uden først at have fået en “teknisk raskmelding”, kan det blive betragtet som en raskmelding.

Det har konsekvenser for retten til sygedagpenge og virksomhedens mulighed for at få refusion. Det kan betyde, at arbejdsgiveren mister retten til refusion for sygedagpenge i ”ferieperioden”, og at arbejdsgiveren i forhold til sygedagpengerefusion skal påbegynde en ny arbejdsgiverperiode (30 dage) efter ferien.

Hos BDO står vi klar til at hjælpe jer med, hvad der gælder, når dine medarbejdere bliver syge i forbindelse med deres ferie. Vi hjælper derudover også med at vurdere, om der er noget, I kan gøre, hvis I har modtaget et afslag på sygedagpengerefusion.