Viden om - skat og moms:

Biler uden registreringsafgift

08 april 2019

Chris Pedersen , Partner, Moms |

Ifølge færdselsloven må personer, der er bosat i Danmark, kun anvende en dansk indregistreret bil ved kørsel i Danmark.

Udgangspunktet er samtidig, at der skal betales registreringsafgift af en dansk indregistreret bil. Der gælder således kun få undtagelser.

Én undtagelse omfatter medarbejdere med firmabil, der bor i Danmark, men arbejder i udlandet for udenlandsk arbejdsgiver.

En anden undtagelse omfatter danske selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i udlandet.

De har under en række nærmere betingelser mulighed for at køre i en dansk indregistreret bil, der ikke skal betales registreringsafgift af, eller køre i Danmark i en udenlandsk indregistreret bil.

Disse betingelser knytter sig på den ene side til brugeren af bilen og på den anden side til omfanget af kørslen i henholdsvis Danmark og udlandet. Udlandet omfatter både EU/EØS-lande og tredjelande.

Brugeren af bilen

Brugeren af bilen skal være bosat i Danmark, og der skal være tale om erhvervsmæssig kørsel i udlandet. Kørslen skal enten udføres som led i et ansættelsesforhold hos en udenlandsk virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende med aktiviteter i udlandet.

Ansatte i udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder har mulighed for at stille en afgiftsfri bil til rådighed for ansatte, der er bosat i Danmark.

En betingelse er, at virksomheden har hjemsted (hovedsæde) eller fast forretningssted i udlandet.

Der skal endvidere være tale om et faktisk og reelt ansættelsesforhold hos den udenlandske arbejdergiver, men ikke nødvendigvis at det er den pågældendes hovederhverv.

Hent hele publikationen