Biler uden registreringsafgift

Ifølge færdselsloven må personer, der er bosat i Danmark, kun anvende en dansk indregistreret bil ved kørsel i Danmark.

Udgangspunktet er samtidig, at der skal betales registreringsafgift af en dansk indregistreret bil. Der gælder således kun få undtagelser.

Én undtagelse omfatter medarbejdere med firmabil, der bor i Danmark, men arbejder i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, der er etableret i et andet EU/EØS-land.

En anden undtagelse omfatter danske selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i udlandet.

De har under en række nærmere betingelser mulighed for at køre i en dansk indregistreret bil, der ikke skal betales registreringsafgift af, eller køre i Danmark i en udenlandsk indregistreret bil.

Disse betingelser knytter sig på den ene side til brugeren af bilen og på den anden side til omfanget af kørslen i henholdsvis Danmark og udlandet. Udlandet omfatter både EU/EØS-lande og tredjelande.

Hent hele publikationen