Reelle ejere

I dag findes der tre former for ejerregistreringer for selskaber. Formålet med reglerne er at øge gennemsigtigheden i danske virksomheders ejerstrukturer og dermed sikre, at selskaber ikke bruges til skattesvig, hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet.

Selskaber skal således sikre sig, at de foretager følgende tre ejerregistreringer:
  • Ejerbogen
  • Legale ejere
  • Reelle ejere

1. Ejerbogen

Ejerbogen er en intern udarbejdet fortegnelse over alle selskabets ejere, uanset hvor store eller små de enkeltes ejerandel er. Alle selskaber skal udarbejde en ejerbog, der således  viser fordelingen af den samlede kapital (100 %). Ejerbogen skal løbende ajourføres.  

Der gælder ingen formkrav til udarbejdelse heraf, og ejerbogen skal ikke offentliggøres, men offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen, har efter anmodning krav på at kunne se denne.

2. Registrering af legale ejere

Legale ejere er de personer eller virksomheder (selskaber, fonde mv.), som besidder 5 % eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder. Hvis selskabet ikke har kapitalejere, der ejer så stor en andel (5 %), skal denne oplysning også registreres.

Ved stiftelse af et selskab skal registreringen af de legale ejere ske samtidig med registreringen af selskabet. Oplysningerne registreres i intervaller og skal derfor opdateres, hver gang en ejer krydser grænsen mellem 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 % eller mellem 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder. Ved ændringer i ejerforholdene skal disse registreres hurtigst muligt efter, at de har fundet sted.

Hver gang en oplysning ændres, bliver alle berørte parter automatisk adviseret om registreringen. Oplysninger om legale ejere er desuden offentligt tilgængelige på cvr.dk.

3. Registrering af reelle ejere

Reelle ejere er de fysiske personer – og kun fysiske personer – der ejer eller kontrollerer over 25 % af selskabets kapital eller stemmerettighederne. Det betyder, at der ses gennem overliggende holding- og mellemholdingselskaber for at identificere de personer, som skal registreres.

Registreringen omfatter også reelle ejere, der er bosiddende i udlandet.  Oplysningerne om reelle ejere er ligeledes offentligt tilgængelige på cvr.dk .

Hent hele publikationen