Model til kommunens årsregnskab 2020

Ajourført ”Model til Kommunens Årsregnskab 2020”

BDO har gennem mange år haft Kommunens Årsberetning som model for aflæggelse af kommuners årsregnskab. Modellen med at vise kommunens årsregnskabstal på en oversigtlig måde er anvendt af mange af landets kommuner.

Modellen indeholder de oversigter og noter, som er autoriserede af Social- og Indenrigsministeriet (SIM), og dermed kan man ved at følge modellen være sikker på, at man overholder de krav, der aktuelt stilles fra SIM. 

De noter vi foreslår, er dels noter som indeholder autoriserede oplysninger iflg. SIM, og noter der giver oplysninger, som vi finder er god regnskabsskik at oplyse. Vi har noteret, hvilke noter der er autoriserede og som ikke er frivillige. 

Ud over at modellen opfylder regnskabskravene fra SIM, har vi valgt at følge god regnskabsskik, således at årsregnskabet bliver så tidssvarende som muligt. Det drejer sig især om følgende områder:

  • Ledelsens beretning med visioner og mål og eksempler på evaluering af mål etc.
  • Hoved- og nøgletalsoversigter
  • Regnskabspraksis
  • Noter med forklarende tekster.

Vi ser frem til, at landets kommuner fortsat vil anvende BDO’s model for årsregnskabet 2020.

Hent modellen