Et mere fleksibelt – og produktivt - arbejdsliv

Balance er vigtig i en velfungerende hverdag, så arbejdet ikke tager for meget energi og dermed faktisk ender med at gå udover arbejdslivet. Hos BDO ser vi det derfor som vores grundlæggende pligt at sørge for, at vores medarbejdere ikke føler sig som en hamster i et hamsterhjul.

Vi mener, at vi som virksomhed har et ansvar for at tage samtalen og imødekomme vores medarbejdere på et mere personligt plan, fordi arbejde og privatliv netop ikke er så let adskilleligt. Sammen finder vi frem til den enkeltes ligevægtspunkt, da vi har forståelse for, at ikke alle har samme opfattelse af balance mellem arbejds- og fritidsliv.

Når vi som arbejdsplads forstår vores medarbejderes behov uden for arbejdspladsen, så oplever vi også, at vores medarbejdere helt naturligt får lyst til at yde en ekstra indsats på arbejdspladsen – netop fordi de føler sig hørt. 

Undersøgelser viser, at arbejdspladser med en god work-life-balance er mere produktive end dem, der permanent arbejder over. Medarbejderne håndterer deres produktivitet og lærer at være produktive på de rigtige steder, for fleksibilitet handler om at give medarbejderne de bedst mulige rammer til at forvalte deres produktivitet. Vi har hos BDO erfaret, at fleksibilitet er vejen til bedre balance.

Denne fleksibilitet er nøglen til et generelt større overskud og glæde i hverdagen, som også afspejler sig i resultaterne på arbejdet. Vores store fokus på arbejdstrivsel gør, ifølge vores medarbejderundersøgelser, at vores medarbejdere generelt er engageret i deres arbejde - og har en høj arbejdsglæde.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.