Likviditetsstyring i krisetid

Covid-19 har for alvor ramt det danske erhvervsliv, og mange erhvervsdrivende oplever manglende indtjening og tab af omsætning som følge af midlertidige lukninger og restriktioner. Selvom mange virksomheder klarer sig gennem krisen, så er størstedelen af de danske virksomheder fortsat påvirket af krisen og de følger, den har haft.

 Størstedelen af de danske virksomheder er påvirket af krisen, og de følger som den har haft på forholdene i markedet. I krisetider som denne er det vigtigt at have styr på, om din virksomhed har det krævede likviditetsmæssige råderum. Det kan ikke undgås, at forholdene i samfundet går ud over likviditeten i de fleste virksomheder. Nogen endda i en sådan grad, at styring af likviditeten bliver afgørende for den fremtidige overlevelse.

Vi giver derfor en række råd til håndtering af likviditetsstyring i krisetid.

 

Hvad er likviditetsstyring?

Likviditet handler grundlæggende om virksomhedens evne til at betale sine regninger, når de forfalder – en helt afgørende faktor for din virksomheds overlevelse. Styring af likviditet har til formål at sikre, at virksomheden har et passende likviditetsberedskab.

Kan alle regninger betales, når vi kommer til den første i måneden eller når de forfalder?

Og sikrer vi os, at vi får penge ind fra vores kunder? Hvis din virksomhed ikke har likviditet til at betale sine forpligtelser, risikerer den at træde i rekonstruktion eller værre endnu; at en kreditor begærer din virksomhed konkurs.

Det handler om at forstå den finansielle situation, som din virksomhed netop befinder sig i. Det er nødvendigt her at opnå et overblik over den disponible likviditet, som virksomheden har, såsom hvorvidt der er balance i lageret, eller om der skal justeres løbende i beholdningen. Når der er opnået klarhed omkring den nuværende likviditetsmæssige situation, bør ledelsen straks overveje de nødvendige trin for at sikre, at virksomheden som minimum kan opretholde eller forbedre situationen.

 

Værktøjskassen

Det er vigtigt at gøre klart, at likviditetsstyring kan implementeres og udføres på mange forskellige måder, og er helt afhængigt at, hvad lige netop din virksomheds behov er.

Et af de grundlæggende elementer i likviditetsstyring er et likviditetsbudget. Et almindeligt driftsbudget viser kun noget om din virksomheds overskud ved periodens afslutning, men ikke om de pengestrømme som genereres af driften. Netop fordi indtægter og udgifter ikke nødvendigvis kommer ind i samme jævne strøm, er det særligt vigtigt at kunne forudse, om man får brug for yderligere finansiering end den, der er til rådighed lige nu.

Hvor likviditetsbudgettet viser de forventede pengestrømme, ofte for det kommende år, sammen med et driftsbudget og balancebudget, vil det ofte være et lidt andet værktøj, som skal anvendes, hvis likviditeten er stram, og der kræves likviditetsstyring. Her vil man ofte anvende et likviditetsbudget eller -forecast, som viser ind- og udbetalinger i de kommende uger (alt fra 1-16 uger).

 

Fokusområder og de gode råd

Der er mange ting, du selv kan gøre, som kan hjælpe din virksomhed i retning mod at agere mest hensigtsmæssigt rent økonomisk i en given situation. Vi har nedenfor samlet et udvalg af de mest oplagte muligheder for at skåne din virksomheds likviditet:
 

 • Inddriv dine tilgodehavender og fakturaer i bund. Vær sikker på, at du ikke har afsluttede arbejder, som der ikke er sendt regning for. Sørg samtidig også for at nedbringe dine kunders kredittid, hvor det er muligt og giver mening. Er det muligt at sende acontofakturaer, er dette en fordel at gøre.
   
 • Gennemgå dine kreditorer og fremtidige betalinger. Kan man finde mulighed for at skubbe betalinger? Du kan fx udskyde dit selskabs acontoskatterate eller gå i forhandling med din udlejer. Undlad at ignorere din kreditorer – det er altid bedst at gå i dialog med dem.
   
 • Gå i dialog med din bank- og finansieringsrådgiver. Er der mulighed for rente- og/eller afdragsstop eller nedsættelse? Måske det bliver nødvendigt for din virksomhed at omstrukturere sine finansieringskilder eller udvide sin kreditramme.
   
 • Udarbejd dit likviditetsbudget. Som tidligere nævnt, er et likviditetsbudget et godt værktøj til at kunne navigere sin virksomhed igennem en krise. Få eventuelt din rådgiver til at kigge budgettet igennem. I samme omgang kan man med fordel gå hele omkostningsbasen i dybden og vurdere, om der skal ”skæres til”, hvilket også skal indarbejdes i likviditeten.
   
 • Forbered dig på tiden efter Covid-19. I en periode med lav aktivitet kan du vælge at udnytte den ekstra tid til at få optimeret de interne arbejdsgange. Overvej ligeledes om øget digitalisering kunne implementeres i denne periode. Vigtigst af alt skal din virksomhed være klar til at starte op ved fuld kraft, når forholdene i samfundet tillader det igen.

 

Kontakt os for at høre mere 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.