Whistleblowerordning: Beskyttelse af whistleblowere

Whistleblowerordning: Beskyttelse af whistleblowere

Inatsisartut vedtog den 23. maj 2024 en ny lov om beskyttelse af whistleblowere i Grønland. Ud over rammerne for beskyttelse af whistleblowere, pålægger loven også offentlige og private virksomheder med flere end 30 ansatte at oprette en ekstern whistleblowerordning.
For virksomheder med 30 eller flere ansatte skal ordningen effektueres senest den 1. januar 2025, mens ordningen for arbejdsgivere i den private sektor med op til 100 ansatte træder i kraft den 1. juli 2025.

BDO tilbyder at stille en whistleblowerordning til rådighed for grønlandske virksomheder. Whistleblowerordningen kan tilgås for ansatte og eksterne via en portal med adgang fra virksomhedens hjemmeside. Herfra guides whistlebloweren på grønlandsk eller dansk - efter eget valg - igennem nogle få oplysninger, som udfyldes omkring en hændelse, observationer eller viden af bekymrende karakter, der er kommet til whistleblowerens kendskab. Oplysninger kan afgives anonymt eller med navn og kontaktoplysninger, som whistlebloweren selv ønsker det. Til whistleblowerportalen tilknyttes en gruppe kompetente modtagere af indberetningerne – interne såvel som eksterne - der vil kommunikere med whistlebloweren og foretage den indledende og afsluttende undersøgelse. Whistlebloweren holdes løbende orienteret i forløbet og informeres om undersøgelsens resultat.

Med en whistleblowerordning kan virksomheden nå at fange og opdage fejl, ulovligheder og konflikter på et så tidligt stadie som muligt og dermed minimere evt. skadevirkninger.

Ordningen gør det desuden muligt for ansatte og eksterne nemt at sikre sig ledelsens opmærksomhed på problemstillinger. En whistleblowerordning medvirker samtidig til at øge virksomhedens troværdighed og image – internt såvel som eksternt.