Nye regler om acontoskat for selskaber

Nye regler om acontoskat for selskaber

Fra og med i år kan selskaber vælge at indbetale acontoskat for at undgå restskat.

Reglerne om selskabsskat i Grønland er rimelig enkle. Selskabet indgiver en selvangivelse for det netop afsluttede indkomstår, hvorefter der i august måned året efter bliver dannet en årsopgørelse. Hvis selskabet har en positiv indkomst, skal der betales selskabsskat med 25 %. Dernæst bliver selskabsskatten forhøjet med et fast tillæg på 6 %. Dette tillæg er ikke fradragsberettiget ved selskabets indkomstopgørelse.  Det svarer til, at selskabsskatten reelt er på 26,5 %. Restskatten inkl. tillæg forfalder til betaling den 1. november året efter indkomståret med sidste rettidige betalingsdato den 20. november.

Der er vedtaget nye regler om, at selskaber frivilligt kan indbetale acontoskat for at undgå restskat. En frivillig acontoskat bliver ikke tillagt det ellers faste tillæg på 6 %. Fordelen ved at fremskynde selskabets betaling af selskabsskat er derfor, at så undgår selskabet at skulle betale de 6 % i tillæg.

Reglerne, som gælder for selskaber og foreninger m.v., gælder fra og med indkomståret 2023.

En frivillig acontoskat skal være indbetalt senest den 31. december i indkomståret – altså senest den 31. december 2023 for indkomståret 2023. Ved forskudt indkomstår er betalingsfristen den sidste dag i det pågældende indkomstår.

Hvis acontoskatten ikke fuldt ud dækker selskabets skat, bliver restskatten tillagt de 6 %.


Eksempel

Et selskab med en skattepligtig indkomst på 1.000.000 kr.

  • Selskabsskat med 25 %                                                    250.000 kr.
  • Frivillig indbetalt acontoskat                                             200.000 kr.
  • Restskat                                                                              50.000 kr.
  • 6 % tillæg af 50.000 kr.                                                      3.000 kr.

Samtidig er der sparret 12.000 kr. = 6 % af de indbetalte 200.000 kr. i acontoskat.

Da 6 %s-tillægget ikke er fradragsberettiget, og da acontoskatten kan indbetales den 31. december, som er 324 dage før den 20. november, som er den normale indbetalingsfrist, så svarer det sparede 6 %s-tillæg til en forrentning på 9 % p.a. før skat. Det betyder, at hvis selskabet har overskudslikviditet, som forrentes med mindre end 9 %, eller selskabet kan optage lån til en lavere rente end 9 %, så er der en økonomisk fordel ved at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat.

Hvis der indbetales acontoskat med et større beløb end årets selskabsskat, bliver det overskydende beløb tilbagebetalt, men der modtages ikke en godtgørelse af den overskydende indbetaling.