Husk at betale acontoskat inden nytår

Husk at betale acontoskat inden nytår

Som noget nyt kan selskaber indbetale acontoskat og dermed undgå rentetillæg og restskat.

Som omtalt i vores nyhedsbrev i marts i år kan selskaber vælge frivilligt at indbetale acontoskat. Dermed undgår selskabet at skulle betale det faste tillæg på 6 % af et beløb svarende til acontoskatten. Hvis acontoskatten er tilstrækkelig stor, undgår selskabet helt at få en restskat.

Det er vigtigt, at acontoskatten er indbetalt senest den 30. december 2023 (sidste bankdag i 2023).

Ved at indbetale acontoskat bliver selskabsskatteprocenten på 25 %.

Restskat får et tillæg på 6 %, hvorved selskabsskatteprocenten for denne del reelt bliver på 26,5 %.

Husk derfor at indbetale acontoskat senest den 30. december 2023.