Grønlandske virksomheder kan have penge til gode

Grønlandske virksomheder kan have penge til gode

Hvis I har haft rejseaktivitet i Danmark, og betalt dansk moms under opholdet, kan I have ret til at få momsen refunderet. Fristen for ansøgning om momsrefusion er den 30. september 2024 for udgifter afholdt i 2023.
Når en grønlandsk virksomhed har rejseaktivitet i Danmark, f.eks. fordi I skal på kundebesøg, kurser, konferencer eller anden erhvervsorienteret aktivitet, kommer I automatisk til at betale dansk moms af de omkostninger, som I forbruger og afholder under rejsen. En moms, som i mange tilfælde vil være refusionsberettiget, hvis der søges herom.

Det gælder nemlig, at virksomheder uden for EU har ret til at få tilbagebetalt moms på varer og tjenesteydelser købt i Danmark, og som er forbrugt her i landet.
 

De danske momsregler er afgørende

Det er momsreglerne i Danmark, som er afgørende for, om momsen kan søges retur på de enkelte udgifter.

Det betyder, at der skal foretages en vurdering af, om jeres virksomhed ville være momspligtig efter de danske momsregler, og godtgørelsen kan kun indrømmes i det omfang, I som virksomhed ville have haft fradrag for momsen efter de danske momsregler.
 

Hvilke udgifter?

Efter de danske regler kan der søges om momsrefusion af mange af de rejseomkostninger, som I afholder ved rejsen i Danmark. Det vil sige udgifter til hoteller, restauranter (specielle regler), adgang til messer/kurser og eventuelle øvrige udgifter, der har en erhvervsmæssig relation til jeres virksomhed i Grønland.

Hvis I afholder udgifter til kontorhold, telefon, internet og lignende i Danmark i relation til jeres virksomhed i Grønland, kan der også søges momsrefusion af disse udgifter.

Udgifter i forbindelse med kortidsleje af hvidpladebiler kan derimod ikke medtages i ansøgningen, da dette ikke er fradragsberettiget i henhold til de danske regler.

Hvis hvidpladebilen leases i mindst 6 måneder, er der mulighed for at få momsfradrag for en særlig leasingmoms.

Udgifter i forbindelse med leje af gulpladebiler samt driftsomkostninger vil kunne omfattes af momsrefusionen. I det tilfælde, hvor bilen anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, er der fuldt momsfradrag, og hvis den ikke kun anvendes erhvervsmæssigt, er der ”kun” fradrag for 1/3 del af momsen for lejen men fuldt fradrag for driften.  

Det er et krav, at ansøgningen som minimum vedrører et momsbeløb på mindst 400 danske kroner for hele året, eller 3.000 danske kroner for en kvartalsansøgning. Til ansøgningen om momsrefusion skal der vedlægges original eller kopi af faktura.
 

Dokumentationskrav

For at ansøge om momsrefusion er der visse betingelser, som skal være opfyldt. For det første skal I kunne fremvise fakturabilag fra rejsen, og derudover skal I kunne fremvise en erklæring fra de relevante myndigheder, som dokumenterer, at I er hjemmehørende i Grønland og driver erhvervsvirksomhed der.
 

BDO kan hjælpe

Processen med ansøgning foregår via blanket. Da eventuelle fejl vil medføre en afvisning, og fristen for indsendelse er absolut og ikke kan fraviges, står vi naturligvis til rådighed, hvis I ønsker vores assistance.

Prisen for vores assistance beror på omfanget af den konkrete opgave.