Frister for indsendelse af årsrapport 2023

Frister for indsendelse af årsrapport 2023

For selskaber hjemmehørende i Grønland, som anvender kalenderåret som regnskabsår, er fristen for indberetning af årsrapport 2023 til Erhvervsstyrelsen senest den 21. juni 2024. For regnskabsklasse D var fristen den 21. maj 2024.
Det er vigtigt at understrege, at selskaber er forpligtet til at indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, uanset om selskabet i regnskabsåret har haft aktivitet eller ej. Der kan dog være forhold, som undtager selskaber for indsendelse af årsrapport for 2023. Eksempelvis kan et selskab stiftet i 2023 være undtaget for krav om indsendelse, hvis det er stiftet i 2. halvår af 2023 – det vil konkret fremgå af selskabets stiftelsesdokumenter.

Har Erhvervsstyrelsen ikke modtaget selskabets årsrapport rettidigt, vil selskabet modtage et brev, hvor selskabets ledelse gøres opmærksom på de gældende frister og afgifter. Herunder frist for hvornår Erhvervsstyrelsen kan begære selskabet tvangsopløst.

Afgift for manglende indsendelse af selskabets årsrapport pålægges hvert medlem af selskabets øverste ledelse og udgør 500 kr.–3.000 kr. alt efter overskridelsens længde.

Erhvervsstyrelsen kommunikerer elektronisk med selskabet via e-boks. Det er derfor vigtigt, at ledelsen eller en repræsentant for selskabet løbende håndterer indkommen post i selskabets e-boks, da en manglende besvarelse af henvendelser fra Erhvervsstyrelsen i yderste konsekvens vil kunne resultere i, at selskabet begæres tvangsopløst.