Tjek din årsopgørelse for 2020 en sidste gang, den forælder nu

Tjek din årsopgørelse for 2020 en sidste gang, den forælder nu

Har du glemt et fradrag på din årsopgørelse for 2020, er onsdag den 1. maj 2024 sidste chance for at få den ændret. Derefter er det slut. Det gælder næsten uanset årsagen til, at du kommer for sent og uanset beløbets størrelse.
Den 1. maj 2024 er en vigtig skattedato. Formelt set udløber fristen for at indtaste eller rette beløb på årsopgørelsen for 2023 nemlig på denne dato. Skattestyrelsen vil derfor i dagene op til nok være særdeles aktiv på de sociale medier med opfordringer til at huske fristen.

Reelt har datoen dog ikke den store betydning. Også efter den 1. maj 2024 er det muligt at få ændret årsopgørelsen for 2023, hvis noget er glemt. Ændringen sker blot efter et andet regelsæt, idet der i så fald formelt set er tale om genoptagelse af en skatteansættelse. Den eneste forskel mellem at indberette ændringer før og efter skæringsdagen er reelt, at der efter denne skal gives en nærmere forklaring på ændringen i en særlig dialogboks på Tast-Selv. Det skal der ikke før.

I virkeligheden er det snarere årsopgørelsen for 2020, der burde være i fokus op til den 1. maj 2024. Når det gælder glemte fradrag, smækkes porten nemlig i på denne dato, når det gælder skatteansættelsen for 2020. Herefter er det kun 2021 og fremefter, som kan ændres. Gamle skatteansættelser kan ganske vist altid ændres, men efter skæringsdatoen kun, hvis der foreligger særlige omstændigheder, og det anses så godt som aldrig at være tilfældet, når det gælder glemte fradrag. Vi bærer selv ansvaret, hvis vi kommer for sent.

 

Skat er bedre stillet

Umiddelbart skulle man tro, at forældelsesreglerne er de samme for Skattestyrelsen som for borgerne. Det er de også, men kun på papiret. Når det gælder glemte indkomster, er Skattestyrelsen nemlig ikke bundet af nogen forældelsesfrist, hvis forglemmelsen skyldes grov uagtsomhed, og det anses næsten altid for at være tilfældet.

Den ulige retsstilling kan nogle gange give helt absurde resultater. I en dom fra 2022 gav Østre Landsret således Skattestyrelsen medhold i, at styrelsen på den ene side kunne forhøje en skatteansættelse med ikke selvangivne aktiegevinster for årene 2004, 2006 og 2007, uden samtidig at godkende fradrag for tab på de selv samme værdipapirer i årene 2005 og 2008. Årene med overskud kunne ændres, fordi den manglende selvangivelse blev anset for groft uagtsomt. Årene med underskud kunne ikke ændres, fordi der ikke forelå særlige omstændigheder. Helt urimeligt, synes vi.

Den omstændighed, at Skattestyrelsen kan ændre gamle skatteansættelser med den begrundelse, at der foreligger grov uagtsomhed, betyder ikke, at styrelsen kun kan ændre skatteansættelsen, hvis der samtidig gives en bøde. Faktisk har vi en oplevelse af, at der i sådanne sager kun meget sjældent gives bøder. Påstanden om grov uagtsomhed er kun en løftestang til at kunne ændre skatteansættelsen. Et forhold, der i vores optik blot udstiller den urimelige retsstilling.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.