Tilretning af beskatningsgrundlag for firmabiler

Tilretning af beskatningsgrundlag for firmabiler

Endnu en gang er det blevet tid til justering af beskatningsgrundlaget for alle landets firmabiler. De berørte virksomheder kan glæde sig over, at det heldigvis snart er slut med dette merarbejde.

Tilbage i 2020 blev der indgået en større politisk aftale, hvis sigte var at skaffe 1 mio. grønne biler på landevejene inden udgangen af 2030. Det skulle blandt andet ske ved en omlægning af bilafgifterne og ved en ændret firmabilbeskatning.

Det sidste betyder, at beskatningsgrundlaget for landets nok omkring 90.000 firmabiler skal ændres hvert år i januar frem til og med 2025, fordi den skattepligtige del af bilernes nyvognsværdi op til 300.000 kr. successivt nedsættes, mens den skattepligtige del for den overskydende del successivt øges. Hertil kommer, at den årlige ejerafgift skal indregnes i beskatningsgrundlaget med en stadig højere procent. 

Det administrative merarbejde med justeringen beskatningsgrundlagene berører angiveligt ca. 29.000 virksomheder. Så mange fik nemlig sidste år brev fra Skattestyrelsen med en opfordring til at have fokus på opgørelsen af beskatningsgrundlaget for firmabiler.

I skemaform kan ændringerne fra 2023 til 2024 vises således:

  2023 2024
Skattepligtig del af nyvognsværdi op til 300.000 kr.       23,5%       23,0%
Skattepligtig del af nyvognsværdi over 300.000 kr.       21,5%       22,0%
Ejerafgiften indregnes med      450,0%      600,0%

Med hensyn til ejerafgift skal man være opmærksom på, at disse afgifter frem til og med 2026 hvert år forhøjes med en nærmere bestemt procentsats. Det er altså ikke muligt at anvende den i 2023 betalte ejerafgift ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af firmabilen i 2024.

For en bil med en nyvognsværdi på 450.000 kr., hvor ejerafgiften på årsbasis stiger fra fx omkring 3.500 kr. i 2023 til 3.700 kr. i 2024, vil ændringerne samlet set medføre en stigning i den skattepligtige værdi på 5.700 kr. for hele 2024. Det vil for en topskattebetaler betyde en merskat i 2024 på ca. 3.200 kr. For mange vil ændringen formentlig kun være på nogle få hundrede kroner.

Registreringsafgift for elbiler 
For dem, der planlægger udskiftning af deres firmabil i løbet af 2024, er det måske værd at notere, at det som en del af finanslovsaftalen for 2024 er besluttet at annullere den stigning i registreringsafgiften for visse elbiler, som ellers tidligere er vedtaget. Selvom tiltaget koster statskassen 50 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025, er der for den enkelte bil tale om et beskedent beløb, nemlig kun ca. 3.000 kr. i 2024 og ca. 5.500 kr. i 2025. Ændringen forventes ifølge Motorstyrelsen at træde i kraft i løbet af 1. kvartal af 2024.

Annulleringen af stigningen i registreringsafgiften har kun betydning for de lidt dyrere elbiler, idet elbiler, der koster under 436.000 kr., fortsat vil være afgiftsfritaget, jf. denne artikel på fdm.dk. Ifølge samme artikel stod elbiler til over 450.000 kr. til at skulle stige med knap 11.000 kr. i afgift i 2024. Denne stigning er med aftalen reduceret til knap 8.000 kr.

Der er – foreløbig – ikke ændret på, at registreringsafgiften på elbiler i 2026 står til et markant hop. En stigning, der med den annullerede stigning i 2024 og 2025 nu bliver endnu mere mærkbar.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.