Tilbagebetalingen af ejendomsskat 2011-2020 præget af forvirring

Tilbagebetalingen af ejendomsskat 2011-2020 præget af forvirring

Sommerhusejerne ser ud til at blive vinderne i det store lotteri om tilbagebetaling af grundskyld og ejendomsværdiskat for årene 2011-2020. Omkring halvdelen af dem skal have penge tilbage. I gennemsnit næsten 30.000 kr. hver.

Tilbage i november 2016 blev der indgået en bred politisk aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem. En aftale, hvis mål groft sagt var at gøre alle boligejere glade. Ikke blot ville de alle kunne se frem til mere retvisende ejendomsvurderinger, men dem, der havde betalt for meget i boligskat for årene 2011-2020, ville få tilbagebetalt det for meget betalte med tillæg af en fyrstelig (skattefri) rentegodtgørelse på 6,2 % pr. påbegyndt år, mens dem, der havde betalt for lidt, ikke skulle efterbetale noget.

Som bekendt er intet gået, som man dengang forventede. Det gælder også i forhold til tilbagebetalingsordningen, hvor det oprindelig var forventningen, at der ville skulle udbetales 8,4 mia. kr. (2017-niveau), og at beløbet skulle fordeles på 730.000 ejendomme. Altså i gennemsnit ca. 11.500 kr. pr. ejendom. Siden er både beløbet og antallet af ejendomme imidlertid justeret både op og ned indtil flere gange. 

I 2019 forventedes det således, at der skulle tilbagebetales 14 mia. kr. (2019-niveau), som skulle fordeles på 800.000 ejendomme. I gennemsnit 17.500 kr. pr. ejendom. Sidste år forventedes det, at der skulle tilbagebetales 13,5 mia. kr. (2023-niveau) for 530.000 ejendomme. I gennemsnit ca. 25.500 kr. pr. ejendom. Seneste melding fra Vurderingsstyrelsen lyder på, at der skal tilbagebetales 11,3 mia. kr. til ejerne af 561.000 ejendomme. I gennemsnit ca. 20.100 kr. pr. ejendom. Hvis alle beløb omregnes til 2024-niveau, er det seneste bud på det samlede tilbagebetalingsbeløb nok ca. 20 % lavere end forventningen for bare 12 måneder siden.

På Christiansborg er der angiveligt ingen, der har efterspurgt en forklaring på op- og nedjusteringerne. Om den seneste nedjustering af beløbet har styrelsen af egen drift oplyst, at den skyldes en reduktionen i den forventede tilbagebetaling til sommerhusejere.

Vi har hos Vurderingsstyrelsen fået oplyst, at der aktuelt er tilbagebetalt i underkanten af 5 mia. kr. Der mangler altså stadig udbetaling af omkring 6,3 mia. kr., hvoraf vi forventer, at størstedelen først kommer til udbetaling i 2025. Det betyder yderligere ét års rentegodtgørelse til mange.

Om fordelingen på ejendomskategorier har styrelsen oplyst følgende til os:

Boligtype Antal ejendomme Beløb i alt, mia. kr. Beløb i gennemsnit
Parcel-/rækkehuse 423.000 7,8 18.400 kr.
Ejerlejligheder 30.000 0,3 10.000 kr.
Sommerhuse 106.000 3,1 29.200 kr.
Ubebyggede grund 2.000 0,1 50.000 kr.
  561.000 11,3  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.