Spanien giver skattemæssige udfordringer

Spanien giver skattemæssige udfordringer

Flere danske virksomheder ansætter spanske medarbejdere eller etablerer en filial eller et selskab dernede, ligesom mange danskere flytter til Spanien eller arbejder fra en feriebolig i Spanien. Det giver mange skattespørgsmål.
Spanien er populært. Måske mere end nogensinde. Det gælder ikke mindst Costa del Sol og Costa Blanca. Altså områderne ved henholdsvis Malaga og Alicante. Også storbyerne Sevilla, Valencia, Barcelona og Madrid er afholdte.

I BDO modtager vi næsten ugentligt henvendelser fra virksomheder, der enten vil ansætte spanske medarbejdere eller etablere en filial eller et datterselskab dernede. Vi modtager også henvendelser fra unge, der for en periode gerne vil arbejde i et dansk callcenter på solkysten, og fra ejerledere m.fl., der har købt en feriebolig i Spanien, og som gerne vil arbejde dernedefra i perioder. 

Uanset indgangsvinklen til Spanien, så er der ofte skattemæssige og praktiske udfordringer. Dels fordi Danmark fortsat ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien. Dels fordi der ikke er ret meget – næsten intet – som er digitaliseret i Spanien. Det betyder, at mange dokumenter enten skal notatbekræftes eller attesteres af det danske udenrigsministerium og/eller skal oversættes af en autoriseret spansk oversætter. Det er besværligt og kræver tålmodighed, men er et vilkår.

Virksomheders etablering i Spanien

Ofte begyndes der med ansættelse af en enkelt sælger eller anden form for repræsentant. I så fald skal det afklares, om dette rummer en risiko for, at der statueres fast driftssted med den konsekvens, at den danske virksomhed skal udarbejde et filialregnskab til de spanske skattemyndigheder. Hvorvidt det er tilfældet, afgøres efter interne spanske skatteregler, fordi der ikke findes en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Etableres der med det samme en egentlig filial eller et datterselskab, giver skatte- og regnskabspligten sig selv. I tilknytning hertil opstår der til gengæld typisk spørgsmål om finansiering af afdelingen og om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation både i Spanien og i Danmark samt om beskatning af medarbejdere, der for kortere eller længere perioder, udstationeres enten fra Danmark til Spanien eller modsat.

Danskere, der bosætter sig i Spanien

Den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst betyder, at danskere, der for en periode gerne vil bo i Spanien, beholder deres fulde skattepligt til Danmark medmindre, de afvikler deres danske bolig for en periode på mindst tre år, hvilket ikke mange gør. Det betyder, at der fortsat vil skulle selvangives hér, også selvom der arbejdes for et spansk firma.

Danskere, der i perioder arbejder fra Spanien

Omfanget af den skattemæssige kompleksitet afhænger i første række af længden af de perioder, der arbejdes i Spanien, og af om der arbejdes for en spansk eller dansk arbejdsgiver eller for et firma i et tredjeland. I nogle tilfælde kan der under visse omstændigheder opnås skattemæssige fordele. I andre tilfælde er resultatet mest noget ekstra papirarbejde, hvortil en lokal rådgiver kan være til stor nytte. 

Tilmed dig vores webinar

Hvis du vil høre mere om de skattemæssige udfordringer – og muligheder - ved at etablere sig i Spanien som virksomhed eller som privatperson, kan du tilmelde dig et webinar, som vi afholder torsdag den 21. marts 2024 sammen to danske/dansktalende jurister, som arbejder i Spanien og derfor kender alle spanske forhold. Du kan læse mere om webinaret, hvor det er gratis at deltage, via dette link, hvorfra du også kan tilmelde dig.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.