Skilsmisse for virksomhedsejere – skattereglerne kan hjælpe

Skilsmisse for virksomhedsejere – skattereglerne kan hjælpe

Skattereglerne kan faktisk være en stor hjælp, når en virksomhedsejer skal skilles, men som altid er det vigtigt at planlægge tingene nøje og i øvrigt overholde formalia.
Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik ender ca. 40 % af alle ægteskaber med skilsmisse, inden parterne når guldbrylluppet. I 2022 var der således 12.319 par, der blev skilt, jf. denne artikel

For virksomhedsejere kan en skilsmisse – og den deraf følgende deling af fællesformuen – være en stor udfordring, fordi det meste af formuen ofte er bundet i virksomheden og ikke kan hæves, uden at det koster skat, ligesom driften kan påvirkes, fordi den frie egenkapital almindeligvis ikke er placeret i likvide midler. 

Der findes imidlertid gode værktøjer til løsning af denne udfordring i skattereglerne. Dels i form af reglerne om skattemæssig succession. Det betyder, at det ikke udløser skat hos ”sælgeren”, hvis den ene part i en bodelingsoverenskomst fx får overdraget aktier, som tidligere har tilhørt den anden part. Dels i reglerne om skattefri omstrukturering, herunder først og fremmest reglerne om skattefri spaltning af selskaber. Disse regler giver mulighed for, at et selskab fx kan deles i to nye selskaber, hvoraf det ene gøres til en pengetank, mens det andet viderefører virksomheden.

Skattemæssig succession
Reglen findes i to udgaver, hvoraf den ene finder anvendelse, mens ægtefællerne stadig er samlevende. Det er ikke et krav efter den anden regel, hvorfor det almindeligvis er denne regel, som anvendes ved skilsmisser. Det forhold, at parterne ikke behøver at bevare en fælles bopæl, er en stor fordel, fordi det kan tage tid at få alle detaljer på plads, når en bodeling omfatter en virksomhed, som kan være svær at værdiansætte. Dette kan illustreres med en afgørelse fra 2014.

Sagen handlede om et par, som var gået fra hinanden i 2011 efter 13 års ægteskab. Manden havde i år 2000 overtaget en virksomhed efter sine forældre og ejede den på skilsmissetidspunktet gennem et holdingselskab, men ikke som særeje. Begge parter arbejdede i virksomheden. Den ene i produktionen og den anden i administrationen.

Parterne var blevet separeret i 2013, og som en del af bodelingen blev det aftalt, at kvinden skulle have udlagt 36 % af anparterne i mandens holdingselskab. Tanken var imidlertid ikke, at kvinden skulle forblive medejer af mandens virksomhed. I stedet ønskede parret at gennemføre en skattefri spaltning af holdingselskabet i to nye selskaber. Manden skulle i den forbindelse modtage samtlige ejerandele i det ene selskab, hvorigennem han skulle eje alle anparter i driftsselskabet. Kvinden skulle modtage samtlige ejerandele i det andet selskab, hvis formue ville bestå af værdipapirer mv. Den endelige bodeling ville først finde sted, når alle skattemæssige forhold var afklaret.

I sin afgørelse bekræftede Skatterådet ikke bare, at udlægget af anparterne i holdingselskabet til kvinden kunne ske med skattemæssig succession, men også at den ønskede skattefrie spaltning af holdingselskabet ikke krævede tilladelse.

Vi kan hjælpe
Har du brug for assistance i forbindelse med skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan tilbyde en pakkeløsning, hvor vores Corporate Finance-afdeling hjælper med værdiansættelsen af virksomheden, mens vores Skatteafdeling finder den model, der er mest optimal i jeres situation, indhenter de nødvendige tilladelser – og i øvrigt klarer alt papirarbejdet, herunder bodelingsoverenskomsten, hvis det ønskes.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.