Skat ved investering i guld

Skat ved investering i guld

Hos private beskattes gevinster ved investering i guldbarrer som personlig indkomst, mens tab kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag. Det kan give det aparte resultat, at der skal betales skat, selvom resultatet er negativt.
For nylig kunne man i en artikel på finans.dk læse om en stigende interesse for investering i fysisk guld i form af guldbarrer og guldmønter. Den øgede opmærksom er kommet efter den russiske invasion af Ukraine, hvilket ifølge artiklen afspejler, at folk historisk set altid er tyet til guld i urolige tider.

Nogle af investorerne har formentlig allerede tjent gode penge på deres investering. Prisen på guld er nemlig i de seneste måneder steget markant efter at have ligget nogenlunde konstant gennem hele 2023 og starten af 2024, jf. denne side på aedelmetaller.dk. Set over tid har der dog også været perioder, hvor prisen på guld er faldet.

Skattereglerne
Der findes ikke særlige regler for skat ved investering i guldbarrer og guldmønter. Det betyder, at der kun sker beskatning, hvis man har det som sin levevej at handle med den slags, eller hvis investeringen er fortaget i spekulationsøjemed - altså i håb om at kunne sælge guldet med en fortjeneste. Helt på samme måde som ved investering i bitcoins og andre kryptovalutaer. Praksis fra den slags viser, at det stort set er umuligt at vinde gehør for en påstand om, at en investering ikke er foretaget i spekulationsøjemed.

For private betyder beskatningsformen, at gevinster ved salg af guldbarrer og guldmønter normalt beskattes som personlig indkomst med en marginalskat på op til omkring 53 % inklusive kirkeskat. Tab kan fradrages, men almindeligvis kun som et ligningsmæssigt fradrag. Det vil sige til en skatteværdi på omkring 26 %. Gevinster og tab opgøres handel for handel og ikke efter et nettoprincip. Det betyder, at private investorer kan komme i den aparte situation, at de skal betale skat, selvom de samlet set har tabt penge på deres investering. Se nærmere herom i denne artikel om en uheldig bitcoininvestor.

Hos selskaber skal gevinster og tab ved investering i guldbarrer og guldmønter medregnes ved indkomstopgørelsen på lige fod med anden indkomst, og det hele beskattes med 22 %. Marginalskatten af gevinster og skatteværdien af tab er altså den samme.

Syntetiske guldinvesteringer
Hvis handel med guld sker i form af optioner, futures eller ETF'ere, gælder der andre regler.

Både hos personer og selskaber vil gevinst og tab som udgangspunkt skulle opgøres efter lagerprincippet, og et eventuelt tab vil i nogle tilfælde ikke kunne modregnes i anden indkomst, men kun fremføres til modregning i gevinster i et efterfølgende år. Hos private investorer beskattes gevinster ved sådanne investeringer som kapitalindkomst med en marginalskat på ca. 43 % inklusive kirkeskat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.