Skat ved Airbnb-udlejning i 2024

Skat ved Airbnb-udlejning i 2024

De store vindere ved udlejning gennem Airbnb eller tilsvarende er dem, der udlejer både en helårsbolig og et sommerhus. De har nemlig to bundfradrag og kan derfor tjene op til 78.400 kr. skattefrit i 2024. 
Tilbage i 2019 havde Airbnb angiveligt over 1,1 mio. bookinger i Danmark fordelt på mere end 70.000 udlejere. Platformen har vist ikke siden offentliggjort tal kun for Danmark, men da antallet af bookinger gennem udlejningsplatforme generelt er stigende, er det nærliggende at tro, at begge tal vil blive højere i år.


Beskatning

Langt de fleste udlejere vælger at bruge den såkaldte bundfradragsmetode. I så fald er de nemlig fri for at lave et egentligt regnskab over indtægter og udgifter ved udlejningen. Det skattemæssige overskud opgøres i stedet som 60 % af den del af lejeindtægterne, der overstiger det skattefrie bundfradrag.

For dem, der udlejer gennem Airbnb – eller en anden udlejningsplatform, som indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne – udgør bundfradraget i 2024 et beløb på 32.300 kr. for helårsboliger og 46.100 kr. for sommerhuse. Dem, der udlejer begge dele, kan altså tjene 78.400 kr. uden at skulle betale én krone i skat. For helårsboliger forudsætter bundfradragsmetoden, at der ikke er tale om langtidsudlejning. Herved forstås udlejning i en sammenhængende periode på fire måneder eller længere til den samme person.


Eksempel

Det skattepligtige overskud opgøres på følgende måde:
  Helårsbolig Sommerhus
Bruttolejeindtægt 50.000 kr. 50.000 kr.
Bundfradrag -32.300 kr. -46.100 kr.
  17.700 kr. 3.900 kr.
Ikke skattepligtig del (40 %) -7.080 kr. -1.560 kr.
Til beskatning 10.620 kr. 2.340 kr.

Ved bruttolejeindtægten forstås den lejeindtægt, der modtages fra udlejningsplatformen. Altså efter fradrag af provision til denne. Eventuelle betalinger fra lejerne udenom platformen skal tillægges, uanset hvad betalingen dækker.


På årsopgørelsen

Selvom Skattestyrelsen modtager oplysninger om lejeindtægterne, er det stadig udlejerens eget ansvar, at årets overskud – således som dette kan opgøres efter ovenstående eksempel – kommer med på årsopgørelsen. Det skal anføres i rubrik 37, både når det gælder overskud ved udlejning af en helårsbolig og for overskud ved udlejning af et sommerhus.


Hvad koster det?

Det skattepligtige overskud beskattes som kapitalindkomst. Det betyder, at den faktiske skat afhænger af udlejerens øvrige indkomstforhold. Marginalskatten udgør et sted mellem ca. 26 % og ca. 43 %, hvis udlejeren er medlem af folkekirken. For de fleste vil skatten formentlig udgøre ca. 35 % af det skattepligtige overskud. Tjener du brutto 50.000 kr. ved udlejning af en helårsbolig, vil skatten i så fald kun beløbe sig til ca. 3.700 kr. = knap 7,5 % af indtægten. 


Pas på momsen

Hvis der er tale om udlejning af en del af en bolig, fx kælderen i et hus, skal der normalt betales moms af bruttolejeindtægten, hvis denne på årsbasis overstiger 50.000 kr. Det skal der ikke, hvis der er tale om udlejning af hele boligen eller om udlejning af et sommerhus.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.