Så meget kan du indskyde på din aktiesparekonto i 2024

Så meget kan du indskyde på din aktiesparekonto i 2024

Loftet for indskud er ganske vist hævet, men har du været heldig med dine tidligere investeringer, kan du måske ikke udnytte det. Reglerne for indskud på aktiesparekonti er nemlig temmelig komplicerede.

Da ordningen med aktiesparekonti blev etableret, forventede Skatteministeriet, at helt op mod 900.000 danskere ville gøre brug af denne. Sådan er det imidlertid ikke gået. Ifølge Finans Danmark var der ved indgangen til 2024 kun oprettet knap 360.000 konti. 

Den begrænsede succes skyldes efter vores vurdering primært det fortsat relativt lave indskudsloft i kombination med den temmelig beskedne skattebesparelse, som småsparer reelt opnår ved at bruge ordningen. Af lovforslaget til den nyligt vedtagne forhøjelse af indskudsloftet fremgår således, at forhøjelsen netto kun koster statskassen et årligt skatteprovenu på omkring 21 mio. kr. Det svarer i gennemsnit til 50-60 kr. pr. kontohaver.

Når antallet af aktiesparekonti alligevel er voksende, skyldes det nok især, at investorerne finder ordningen attraktiv ved, at de ikke selv skal tænke på afregningen af skat af deres investeringer. Det klarer deres pengeinstitut. Hertil kommer, at ordningen for investorer med så stor aktieindkomst, at de betaler 42 % i skat af den yderste del, trods alt giver en markant skattebesparelse.

Indskud i 2024

Loftet for indskud udgør i 2024 et beløb på 135.900 kr. mod 106.600 kr. i 2023. Umiddelbart skulle man derfor tro, at alle med en konto oprettet i 2023 eller tidligere skulle kunne indskyde forskellen, det vil sige 29.300 kr., i 2024, men så nemt er det ikke.

Reglerne for indskud er nemlig sådan, at der på kontoen kan indskydes et beløb svarende til forskellen mellem loftet for det pågældende år, og et beløb svarende til summen af et eventuelt kontant indestående på aktiesparekontoen ved udgangen af det foregående år og værdien af aktierne i det tilhørende depot på samme tidspunkt. Det betyder, at indskudsmuligheden påvirkes af, hvordan det er gået med de tidligere investeringer.

Eksempel:

Beløb i kr.   Ex. 1   Ex. 2
Indskudsloft 2024   135.900   135.900
Kontant indestående 31.12.2023 4.000   5.000  
Værdi af aktier i depot 31.12.2023 38.000 -42.000 128.000 -133.000
Max. Indskud i 2024   93.900   2.900

Ud over det indskud, som i 2024 kan foretages efter ovenstående opgørelsesmetode, kan der også indskydes et beløb svarende til det, som pengeinstituttet i februar 2024 har hævet på kontoen til betaling af afkastskat for 2023.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.