Prisfald på biler påvirker ikke genberegning af registreringsafgift

Prisfald på biler påvirker ikke genberegning af registreringsafgift

Reglerne om genberegning er kun til glæde for statskassen. De gælder nemlig kun ved stigende priser og hjælper derfor ikke de firmabilfolk, der i slutningen af 2023 fik leveret en ny firmabil, der nu er faldet i pris. 
Langt de fleste firmabiler er leaset, hvilket betyder, at bilerne senest tre måneder efter første indregistrering skal have genberegnet deres registreringsafgift. 

Ordningen med genberegning blev i sin tid indført med henblik på at modvirke, at der på grund af mængderabatter mv. kun blev betalt en meget begrænset registreringsafgift. I lovforslaget blev det således anført, at formålet med ordningen er at sikre, ”at der for alle køretøjer på de danske veje betales en registreringsafgift, som står mål med køretøjets anvendelse og værdi i øvrigt.”

På grund af tidsforskellen mellem bestilling og levering af nye firmabiler, har der over tid været mange eksempler på betydelige forskelle mellem den leasingydelse og især det beskatningsgrundlag, som er oplyst ved bestillingen af bilen og det, som bliver en realitet efter genberegningen.

I foråret 2022 var der således stor frustration hos firmabilfolk, der oplevede, at en genberegning af registreringsafgiften kunne føre til en markant øget skat, jf. denne artikel med et eksempel på en merskat på over 20.000 kr. for tre år.

Genberegning ved prisfald
Nu går det så den anden vej. Tesla har i januar 2024 igen sænket sine priser, og Skoda har gjort det samme for deres elbil, Enyaq, og det er næppe usandsynligt, at andre mærker vil gøre det samme.

Umiddelbart skulle man tro, at disse prisfald ville blive til glæde for de firmabilfolk, der i efteråret fik leveret en ny bil, og som nu står foran en genberegning af deres registreringsafgift, men det bliver ikke tilfældet. Genberegningsreglerne er nemlig formuleret sådan, at en genberegning som udgangspunkt ikke kan føre til tilbagebetaling af registreringsafgift, men i bedste fald til en nulregulering.

Årsagen hertil synes uklar. Skatteministeren har til en artikel på finans.dk oplyst, at det på intet tidspunkt har været hensigten med reglerne, at de skulle skabe en fleksibilitet, så beskatningen tilpasses et eventuelt prisfald i markedet, men dette harmonerer ikke ret godt med lovmotiverne, hvorefter registreringsafgiften skal afspejle bilens værdi.

Og det er ikke småpenge, der er på spil for firmabilfolk. For en bil, hvor prisen er faldet med 100.000 kr., ville en genberegning potentielt kunne have ført til nedsættelse af det månedlige beskatningsgrundlag med over 1.800 kr., og dermed en mindre skat på ca. 1.000 kr. om måneden i måske tre år.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.