Nyt toldsystem til indberetning af eksport til tredjelande

Nyt toldsystem til indberetning af eksport til tredjelande

Med udgangen af april måned lukker Toldstyrelsen sit gamle e-Exportsystem, som erstattes af et nyt system, DMS Eksport. Overgangen giver især udfordringer for virksomheder, der bruger den særlige eksportmomsordning.
Danske virksomheder, der sælger varer til kunder i lande udenfor EU – såkaldte tredjelande – skal indberette en række oplysninger om salget til Toldstyrelsen. Oplysninger om blandt andet arten, omfanget og værdien af varerne samt om modtagerens adresse. Der gælder ingen bagatelgrænse og kun få undtagelser, uanset om der er tale om såkaldt B2B- eller B2C-salg.

Oplysningerne anvendes til kontrol af, at der ikke sker salg, som er underlagt restriktioner, aktuelt fx i forhold til Rusland, men er også til statistisk brug.

 

Nyt system

Virksomhedernes indberetninger er hidtil sket til det såkaldte e-Exportsystem, men dette system lukker ved udgangen af april måned. Fra 1. maj 2024 skal al indberetning ske i det nye system, DMS Online (Declaration Management System), som i første omgang kun skal anvendes til indberetninger omkring eksport, men som på sigt også kommer til at rumme indberetninger om import og om forsendelser.

Virksomheder, der anvender en ekstern softwareløsning til at klare indberetningen, fx EMMA eller Butterfly, skal hos Toldstyrelsen søge om en såkaldt system-til-system adgang til DMS, inden de kan bruge dette. Virksomheder, der selv står for indberetningen skal søge om en standardadgang. Se mere herom i denne nyhed fra Toldstyrelsen.

Overgangen til det nye system vil næppe blive oplevet som problemfri hos virksomhederne, da det ifølge Toldstyrelsen ikke er muligt at lave en oversigt over, hvilke angivelsesarter i DMS, der erstatter de nuværende i e-Export, fordi de nye angivelsesarter ikke nødvendigvis svarer præcist til en af de gamle. Du kan læse mere om de nye angivelsesarter her.

 

Virksomheder, der bruger eksportmomsordningen

For virksomheder, der anvender den særlige eksportmomsordning, kan overgangen til DMS Eksport give ekstra udfordringer. I alle tilfælde, hvis virksomheden ikke bruger en ekstern softwareløsning til indberetningen, eller hvis de ikke bruger eksportmomsordningen til al salg. 

Eksportmomsordningen er en likviditetshjælp til eksportvirksomheder. Anvendelse af ordningen forudsætter, at virksomheden fakturerer sin eksport i to led. Først en intern fakturering med moms fra hovedenheden til eksportenheden. Og dernæst en ekstern fakturering uden moms fra eksportenheden til kunden. Den interne fakturering betyder, at eksportenheden – som skal have sit eget momsnummer – kun vil have negativ moms. Du kan læse mere om eksportmomsordningen i denne publikation.

Udfordringen ved overgangen til DMS Eksport består i, at standardudgaven af det nye system ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at validere det SE-nummer, som virksomhederne bruger i deres momseksportordning. De berørte virksomheder skal i første om-gang søge om adgang til DMS e-Export på deres CVR-nummer. Efterfølgende skal angivel-sen tilrettes således, at SE-nummeret kan anvendes. Se evt. denne vejledning fra Toldstyrelsen.

 

Brug for hjælp?

Har I brug får assistance i forbindelse med overgangen til DMS Eksport, hjælper vi gerne. Vi har rådgivere med indsigt i reglerne i alle landets regioner.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.