Nu vedtages skattereformen, men du mærker den ikke foreløbig

Nu vedtages skattereformen, men du mærker den ikke foreløbig

Højtlønnede seniorer, der forbliver længe på arbejdsmarkedet, bliver de helt store vindere af den stærkt hypede skattereform, der vedtages den 16. maj 2024. De får højere beskæftigelsesfradrag, højere seniorpræmie og lavere topskat.
Indfasningen af reformens forskellige elementer sker over årene 2025-2030. De mest mærkbare ændringer kommer i 2026, jf. nedenstående oversigt:
 
2025 2026 2028 2029 2030
Beskæftigelsesfradraget forhøjes Ny mellemskat, højere topskatte-grænse og ny top-topskat Beskæftigelses-fradraget for seniorer forhøjes Beskæftigelsesfradraget for seniorer forhøjes Beskæftigelsesfradraget for seniorer forhøjes
  Beskæftigelsesfradraget øges   Den skattefrie seniorpræmie øges  
  Nyt seniorbeskæf-tigelsesfradrag      
  Den skattefrie seniorpræmie øges      

Beskæftigelsesfradraget

Fradraget beregnes af løn og virksomhedsindkomst efter AM-bidrag. I 2025 forhøjes det maksimale fradrag med 8.400 kr. (2024-niveau). I 2026 forhøjes det maksimale fradrag med yderligere 4.700 kr. (2024-niveau). Samlet vil forhøjelsen af det maksimale fradrag fra 2026 give en skattebesparelse på op til små 300 kr. om måneden. Det maksimale fradrag opnås i 2026 ved en indkomst på cirka 38.000 kr. om måneden. Det maksimale beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere bliver i 2025 forhøjet til 46.500 kr. (2024-niveau).

Nyt beskæftigelsesfradrag for seniorer

I 2026 indføres et nyt beskæftigelsesfradrag for seniorer. Det beregnes af arbejdsindkomst i de sidste to år forud for det år, hvor man når folkepensionsalderen. Dem, der er født i 1960, får dog kun fradraget i ét år, nemlig i 2026, hvor reglen har virkning fra, da de når pensionsalderen i 2027. Det maksimale ekstra fradrag udgør i 2026 et beløb på 5.600 kr., der i 2029 stiger til 15.300 og i 2030 til 15.700 kr. (alle beløb i 2024-niveau). Fuldt indfaset vil ekstrafradraget give en skattebesparelse på op til ca. 4.000 kr. om året i to år.
 

Ny mellemskat

Der indføres en mellemskat på 7,50 % af personlig indkomst i intervallet 640.100 kr. til 776.500 kr. før AM-bidrag (2024-niveau). Skatten er i praksis en halvering af topskatten for indkomst i dette interval og vil give en årlig skattelettelse på op til ca. 9.400 kr. 

Top-topskat

Fra 2026 skal der betales top-topskat med 5 % af personlig indkomst før AM-bidrag på over 2.588.300 kr. (2024-niveau). Det indebærer en skat på 46.000 kr. om året for hver 1 mio. kr., der tjenes over beløbsgrænsen.

Den skattefrie seniorpræmie

Lovvedtagelsen i næste uge omfatter ikke forhøjelsen af denne præmie, som gives til personer, der fortsætter med at arbejde mindst 30 timer om ugen efter, at de har nået folkepensionsalderen. Vi har ikke desto mindre medtaget den i skemaet ovenfor, da det er et vigtigt element i reformen. Førsteårspræmien forhøjes i 2026 med 5.000 kr. og i 2029 med 8.585 kr. Andetårspræmien forhøjes i 2026 med 2.967 kr. og i 2029 med 5.000 kr. Den samlede skattefrie præmie for to års arbejde vil dermed stige til 94.000 kr. (2023-niveau).

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.