Momsmæssige udfordringer ved tankkortordninger

Momsmæssige udfordringer ved tankkortordninger

Virksomheder, der køber brændstof til biler hos et benzinselskab og viderefakturer købet til brugeren af tankkortet, bør revurdere deres setup, da de – og deres kunder – er i risiko for at miste deres momsfradrag.
Skattestyrelsen har for nylig udsendt et såkaldt styresignal om benzinselskabers internationale kreditkort. Ved første øjekast forekommer styresignalet relativt uskyldigt, men da det indeholder en præcisering af forskellen mellem levering mod vederlag og kommissionshandel, har det betydning for en lang række aftaler omkring brændstofadministration.


Ordninger, som kan give udfordringer

Vi ser mange eksempler på ordninger, hvor fakturaen fra et benzinselskab ikke sendes til den virksomhed, hvis medarbejder bruger tankkortet, men til en tredjemand, fx:
  • I koncerner, hvor al brændstof faktureres til moderselskabet, der herefter fordeler regningen mellem forskellige datterselskaber.
  • Leasingselskaber, der tilbyder brændstofadministration for deres kunder, sådan at disse ikke faktureres af benzinselskabet, men gennem leasingselskabet.
  • Speditører og fragtfirmaer, som mellemfinansierer brændstof til vognmænd m.fl.
  • Butikscentre og -kæder, der tilbyder brændstofadministration for deres kunder.

For sådanne ordninger skal der ifølge styresignalet skelnes mellem finansieringsordninger og kommissionsordninger.


Finansieringsordning kontra kommissionsordning

I de tilfælde, hvor benzinselskabet ikke fakturerer sit brændstofsalg til den virksomhed, hvis medarbejder har tanket brændstoffet, men til en mellemmand – fx en speditør, et leasingselskab eller et moderselskab, jf. ovenfor – anses der ikke at være tale om en momspligtig leverance, men om en momsfri finansieringsydelse.

I så fald bliver slutresultatet, at momsen af brændstofudgiften hverken helt eller delvist kan fradrages. Dette gælder ikke bare hos mellemhandleren – som blot anses for at finansiere købet – men også hos den virksomhed, hvis medarbejder har tanket brændstoffet, fordi denne ikke modtager fakturaen direkte fra benzinselskabet, men fra mellemhandleren, som fejlagtigt opkræver moms. 

For god ordens skyld bemærkes, at det anførte om den momsmæssige konsekvens for sidste led i kæden kun er relevant i forhold til tankning af brændstof til biler på gule plader eller på papegøjeplader, idet kun moms af brændstof til den slags kan fradrages, jf. denne artikel.

Kun hvis en tankkortordning kan sidestilles med en kommissionsordning, er der ingen momsmæssige problemer. Ifølge styresignalet kræver en sådan sidestilling, at tre betingelser er opfyldt:
1.    At ejendomsretten til brændstoffet i juridisk forstand overgår til mellemmanden.
2.   At brændstofleverancerne er ensartede.
3.   At der foreligger en aftale mellem parterne.

Efter vores vurdering, er det især de to første betingelser, som kan være en udfordring.


Vi kan hjælpe

Ønsker I en gennemgang af jeres setup og en vurdering af de mulige momsmæssige risici herved, er du velkommen til at kontakte os. Vi har momsrådgivere med indsigt i reglerne i alle landets regioner.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.