Mere om grundejerforeningers betaling af grundskyld

Mere om grundejerforeningers betaling af grundskyld

Grundejerforeninger, der har modtaget en opkrævning af grundskyld for deres fællesarealer for 2024, bør tage et grundigt kig på opkrævningen. Også selvom grundskylden i første omgang er beskeden. En del vurderinger er pilskæve.
Efter de gamle vurderingsregler blev værdien af grundejerforeningers fællesarealer mange steder - efter vores vurdering langt de fleste - værdiansat til nul kroner. Tilbage i tid var det derfor formentlig undtagelsen, at grundejerforeninger betalte grundskyld - i alle tilfælde i større omfang.

Efter de nye vurderingsregler, der bruges ved grundskyldsberegningen fra og med 2022, er reglerne ændret. Nu skal værdien af sådanne fællesarealer - bortset fra vejarealer - ansættes til 1/10 af grundværdien pr. kvadratmeter for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed. Det gælder, uanset om fællesarealerne består af fx støjvolde, regnvandsbassiner og legepladser eller af velfriserede græsplæner, og uanset om grundejerforeningen har fået tilskødet arealerne for nul kroner, hvilket normalt er tilfældet. Fællesarealerne bliver altså tildelt en grundværdi, selvom de ikke har nogen salgsværdi, alene for at staten kan opkræve grundskyld hos foreningen - altså hos beboerne i området.

Forskelsbehandling
De nye regler fører efter vores opfattelse til forskelsbehandling på flere niveauer.

For det første mellem grundejerforeninger, der ejer deres fællesarealer, og grundejerforeninger, der ikke har skøde på deres fællesarealer, men som så at sige blot passer disse. Det er uvist, hvor mange foreninger, der ikke ejer deres fællesarealer, og som derfor ikke skal betale grundskyld, men noget tyder på, at dette er tilfældet - måske ligefrem udbredt - i områder, hvor det er kommunen, der har stået for udstykningen.

For det andet mellem grundejerforeninger, hvis arealer altid er blevet vurderet til nul kroner, og grundejerforeninger, hvis fællesarealer tidligere har fået en vurdering over nul kroner. De førstnævnte skal først betale grundskyld fra 2025, jf. denne artikel. De sidstnævnte skal betale for alle årene. Fra 2022 på basis af en vurdering efter de nye regler.

For det tredje fordi fællesarealer, der første gang blev vurderet i 2023 eller bliver det i år eller i et fremtidigt år, vil blive beskattet uden stigningsbegrænsning i det første år (2024 eller senere).

Pilskæve vurderinger
En del grundejerforeninger har i slutningen af 2023 modtaget en opkrævning af grundskyld for 2024 på basis af en foreløbig 2023-vurdering af deres fællesarealer. Nogle fordi de altid har betalt (en mindre) grundskyld. Andre fordi de er nye foreninger, som har fået tilskødet deres fællesarealer indenfor de senere år. En del af disse vurderinger er meget forkerte. Vi har foreløbig hjulpet nogle få foreninger med at klage over deres vurdering og har fået afgørelse i to sager. Begge med markante nedjusteringer af grundværdierne:
 
  Grundværdi før klage Grundværdi efter klage
Grundejerforening Midtfyn 13.704.000 kr. 309.000 kr.
Grundejerforening Østjylland 120.088.000 kr. 5.525.000 kr.

Det er selvsagt glædeligt, at Vurderingsstyrelsen har realitetsbehandlet klagerne, selvom der i princippet ikke kan klages over foreløbige vurderinger. De nye vurderinger fører nemlig til en markant nedsættelse af den grundskyld, som foreningerne er blevet opkrævet. Alligevel vil der nok være medlemmer af foreningerne, som savner forståelse for, hvorfor de overhovedet skal betale grundskyld af arealer, som de har overtaget for nul kroner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.