I år præmieres overskydende skat

I år præmieres overskydende skat

For første gang i en længere årrække udbetaler Skattestyrelsen i år en rentegodtgørelse til borgere med overskydende skat. Rentesatsen for restskat er sat markant op i forhold til sidste år.
Der er nu kun få dage til, Skattestyrelsen åbner for adgangen til at se årsopgørelsen for 2023. Officielt åbnes den mandag den 11. marts 2024, men hvis det går, som det plejer, vil det reelt nok ske fredag den 8. marts 2024 sidst på eftermiddagen.

Langt de fleste ser frem til årsopgørelsen med spændt forventning, fordi de plejer at få overskydende skat. Det gør i gennemsnit 4 ud af 5 nemlig. Sidste år fik 3,8 mio. borgere således ved første kørsel udbetalt astronomiske 25,5 mia. kr. eller i gennemsnit 6.650 kr. hver, jf. denne nyhed fra Skattestyrelsen. På trods af styrelsens utallige opfordringer til løbende at justere forskudsopgørelsen, så skatten balancerer, så hører danskerne ikke efter. Vi elsker at bruge skatten som opsparingsform.

Efter en pause på fem år gives der i år en skattefri rentegodtgørelse til overskydende skat. Den lyder på 0,8 %. Det giver beskedne 40 kr. ved en overskydende skat på 5.000 kr. For de fleste vil godtgørelsen derfor være symbolsk, men hvis den samlede overskydende skat bliver på samme niveau som sidste år, vil den totale rentegodtgørelse dog alligevel løbe op i over 200 mio. kr. 

De overskydende skatter for 2023 udbetales fredag den 12. april 2024. For borgere med gæld til det offentlige, vil pengene helt eller delvist blive modregnet i gælden.


Restskat 

Den femtedel af borgerne, der får restskat, har i år et særligt incitament til at få regningen betalt hurtigst muligt. I alle tilfælde hvis den er af ikke ubetydelig størrelse.

Reglerne for restskat er sådan, at der ved betaling senest mandag den 1. juli 2024 skal betales en ikke-fradragsberettiget dag-til-dag-rente på 5,5 % regnet fra den 1. januar 2024 og frem til betalingsdagen. Det er mere end en fordobling i forhold til sidste år, hvor rentesatsen var på 2,2 %. Ved betaling efter den 1. juli 2024 skal der betales et fast ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 7,5 % mod 4,2 % sidste år.

Rentesatserne betyder, at der ved en restskat på 10.000 kr., skal betales et rentetillæg på små 140 kr., hvis skatten fx betales den 31. marts 2024. Efter 1. juli 2024 skal der for det samme beløb betales et tillæg på 750 kr. 

En restskat på op til ca. 24.000 kr. inklusive restskattetillæg, der ikke er betalt inden 1. juli 2024, vil blive indregnet i forskudsskatten for 2025. Det vil i givet fald få nettolønnen efter næste nytår til at falde med op til 2.000 kr. om måneden. Restskat over beløbsgrænsen vil blive opkrævet i tre rater til betaling efter sommerferien.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.