Færre skattefordele ved at bo i Sverige og arbejde i Danmark

Færre skattefordele ved at bo i Sverige og arbejde i Danmark

Fra nytår ændres den såkaldte Øresundsaftale, som har virket i mere end 20 år og som især har været til fordel for de mange, der bor i Sverige, men som enten arbejder eller studerer i Danmark.
Tilbage i 2003 indgik Danmark og Sverige en skatteaftale, som skulle gøre det nemmere for de borgere, der bor i det ene land, men som arbejder eller studerer i det andet. Det er der mange, der gør, men trafikken går mest den ene vej. Mens omkring 17.000 personer i øjeblikket pendler fra Sverige til Danmark, er det kun omkring 1.400 personer, der tager turen den modsatte vej.

Der er helt sikkert flere forklaringer på den relativt ensidige trafik, men én af dem er givetvis, at den nuværende Øresundsaftale giver særlige skattefordele til dem, der arbejder eller studerer i Danmark, men bor i Sverige. Fordele, som man ikke var opmærksomme på, da aftalen blev indgået, men som mange har nydt godt af i tidens løb.

Disse fordele bortfalder snart. Ifølge en nylig udsendt pressemeddelelse fra Skatteministeriet, er den danske og svenske regering nemlig blevet enige om at revidere Øresundsaftalen. De nye regler – der forventes at træde i kraft fra 2025 – kan i korthed beskrives således:


Hjemmearbejde

De nuværende regler rummer en betydelig forskel mellem privatansatte og offentligt ansatte med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark, når det gælder hjemmearbejde.

Mens privatansatte bliver beskattet fuldt ud i Danmark medmindre deres hjemmearbejde udgør mere end halvdelen af arbejdstiden målt over en periode på tre måneder – hvilket den sjældent gør – så skal offentligt ansatte altid beskattes i Sverige af den del af deres indkomst, der kan henføres til hjemmearbejde uanset omfanget af dette. Det betyder, at de kan udnytte fradragsreglerne i begge lande og fx få fradrag for de samme renter to gange.

Med de nye regler er det hensigten, at offentligt ansatte skal undergives samme regler som privatansatte. Det vil kunne give en ikke ubetydelig merskat til personer, der har bopæl i Sverige, men som er ansat hos det offentlige i Danmark og som ofte arbejder hjemmefra.

Det er samtidig hensigten, at målingen af omfanget af hjemmearbejde fra nytår skal foreta-ges over tolv i stedet for over tre måneder for både privatansatte og for offentligt ansatte. 


Beskatning af SU og kunstnerstøtte mv.

Studerende, der bor i Sverige, men som læser på Københavns Universitet og modtager dansk SU, er efter de gældende regler totalt skattefri af uddannelsesstøtten. Den er hverken skattepligtig i Danmark eller i Sverige. På samme både er personer, der modtager dansk kunstnerstøtte og legater, men som bor i Sverige, ikke skattepligtig til Danmark heraf, og de bliver i nogle tilfælde heller ikke beskattet i Sverige af denne type indkomst.  

Fra nytår ændres reglerne således, at Danmark kan beskatte dansk SU og kunstnerstøtte mv. til personer, der har bopæl i Sverige. Til gengæld skal dansk bosatte studerende, der modtager svensk SU, fritages for beskatning i Danmark. Dermed kommer reglerne for beskatning af SU til at følge reglerne i det land, der udbetaler støtten.


Beskatning af afkast på danske pensionsordninger

Personer, der bor i Sverige, men som arbejder i Danmark og som har en dansk pensionsopsparing, betaler i øjeblikket ikke dansk PAL-skat (15,3 %) af afkastet af deres danske opsparing. Dette ændres fra nytår, så også personer med bopæl i Sverige kommer til at betale denne skat af deres pensionsopsparing her i landet.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.