Den særlige OSS-ordning på momsområdet er en kæmpe succes

Den særlige OSS-ordning på momsområdet er en kæmpe succes

Den danske stat skovler bogstaveligt talt momspenge ind fra udenlandske virksomheder med salg til private i Danmark. Det sker via den særlige One Stop Shop-ordning, som også danske virksomheder bruger i stigende omfang.
Tilbage i 2021 kom der nye regler for moms ved fjernsalg indenfor EU af varer til private og andre ikke-momspligtige. Tidligere skulle danske virksomheder fakturere sådanne salg med dansk moms medmindre deres salg oversteg det enkelte lands grænse for fjernsalg. I så fald skulle virksomheden lade sig momsregistrere i det andet land, men kunne til gengæld så bruge dette lands momssats.

Med virkning fra den 1. juli 2021 blev der indført en fælles beløbsgrænse for fjernsalg på kun 10.000 EUR, og den gælder tilmed for det samlede salg til private mv. i alle andre EU-lande. Isoleret set ville dette i nogle tilfælde være en stramning, men da OSS-ordningen samtidig blev udvidet til også at omfatte fjernsalg af varer til private, endte det faktisk med at kunne give de danske virksomheder, der tidligere havde faktureret med dansk moms, en konkurrencefordel, fordi de nu kunne fakturere med momssatsen i det land, hvor kunden bor. 

Virksomheder, der tilmelder sig OSS-ordningen, skal som nævnt fakturere med den lokale momssats, men det opkrævede momsbeløb skal ligesom al anden moms indbetales til Skattestyrelsen, som herefter fordeler de indbetalte beløb til de enkelte lande. OSS-ordningen er frivillig, men virksomheder, som ikke tilmelder sig den, skal i stedet lade sig momsregistrere i de enkelte lande, hvis deres samlede fjernsalg overstiger beløbsgrænsen på de 10.000 EUR. Det har ikke mange lyst til.

Det kræver tilvænning at bruge OSS-ordningen, hvor der er ganske mange ordensregler. Det salg, der er omfattet af særordningen, skal således også indberettes på den almindelige momsangivelse, ligesom OSS-momsen ikke skal betales via virksomhedens skattekonto, men til en særskilt konto. Du kan læse mere om praktikken i denne artikel.
 
Pengene vælter ind
Af et oversendelsesbrev til et nyligt aktstykke fra Skatteministeriet fremgår det, at danske virksomheders indbetaling af udenlandsk moms steg med ca. 33 % fra 2022 til 2023. Fra 1,2 mia. kr. til 1,6 mia. kr. Det er vores forventning, at beløbet vil stige yderligere både i år og i de kommende år.  Dels fordi flere og flere virksomheder vil tilslutte sig ordningen. Dels på grund af den stigende nethandel.

De danske virksomheders indbetalinger af OSS-moms er imidlertid for intet at regne i forhold til den danske moms, som udenlandske virksomheder sender til Danmark for deres fjernsalg til private her i landet. Af det omtalte oversendelsesbrev fremgår således, at Skattestyrelsen i 2022 og 2023 sammenlagt har modtaget indbetalinger på næsten 10 mia. kr. Beløbet er i vores øjne en bekræftelse på, at den høje danske momssats ikke på nogen måde afskrækker udenlandske virksomheder fra at sælge hertil, og at enkle og letforståelige systemer i øvrigt fremmer efterretteligheden. For god ordens skyld bemærkes, at OSS-indbetalingerne fra udlandet også kan omfatte tredjelandsvirksomheders – fx kinesiske – salg af varer til en værdi, der ikke overstiger 150 EUR.

Da OSS-systemet i sin tid blev søsat forventede Skatteministeriet, at det ville give statskassen et årligt merprovenu på 300 mio. kr. efter såkaldt tilbageløb og adfærd. Den faktiske provenugevinst er altså mange gange større. 

Vi kan hjælpe
Har du brug for rådgivning omkring tilmelding til og brug af OSS-ordningen, er du velkommen til at kontakte os. Vi har eksperter med indsigt i reglerne i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.