De nye regler om digitale kasseapparater

De nye regler om digitale kasseapparater

Ganske mange små caféer og andre spisesteder mv. vil være nødt til at skulle investere i et nyt kasseapparat, hvis de ikke allerede har gjort det. Kravene til, hvad et kasseapparat skal kunne, er nemlig vokset betragteligt.
Den 1. januar 2024 trådte der nye regler i kraft for mindre virksomheder i udvalgte brancher. Reglerne pålægger virksomhederne at bruge digitale kasseapparater – såkaldte salgsregistreringssystemer – med meget specifikke egenskaber. Det skal fx kunne producere en fil med oplysninger om salget, som på forlangende kan overføres til skattemyndighederne.

Hvilke virksomheder?
Reglerne gælder for følgende typer af virksomheder med en årlig omsætning på under 10 mio. kr.:
  • Restauranter og caféer.
  • Pizzeriaer, kebabhuse, grillbarer, pølsevogne, ishuse og slikforretninger.
  • Købmænd og kiosker.
  • Værtshuse og diskoteker. Der synes ikke at være taget stilling til, hvorvidt der på spillesteder, hvor fx en jazzklub eller musikforening nogle gange om året afholder arrangementer, hvor der sælges øl og vin mv., skal være et digitalt kasseapparat. Tilsvarende gælder, hvis der i borgerforeningslokaler eller lignende afholdes fællesspisning med salg af mad- og drikkevarer.

Hvad skal kasseapparatet kunne?
Ud over muligheden for at kunne udskrive oplysninger til brug for skattemyndighederne, skal systemet blandt andet kunne følgende:
  • Det skal kunne udskrive en kassebon – eller en forenklet faktura – der skal indeholde fem informationer: Oplysning om forretningens CVR-nummer. Et fortløbende transaktionsnummer. Oplysning om tidspunktet for salget, om den anvendte betalingsmetode samt om serienummeret på det digitale kasseapparat.
  • Kasseapparatet skal rumme – eller have tilknyttet – en printerfunktion, som på forlangende kan udskrive kassebonen eller fakturaen, hvis denne ikke sendes digitalt til kunden.
  • Ikke kun salg mod kontant betaling skal registreres i systemet. Hvis forretningen accepterer betaling med kreditkort eller via Mobile Pay eller tilsvarende, skal systemet var opbygget sådan, at også de digitale betalinger automatisk bliver registreret. Systemet skal desuden kunne separere totalsalget efter betalingsform. Altså kunne vise summen af henholdsvis kontantsalg, Mobile Pay-salg samt kreditkortsalg.
  • Systemet skal ikke bare kunne danne en rapport, der viser dagens omsætning og som nulstiller salgstælleren, men også en rapport, der viser omsætningen efter sidste nulstilling.
  • Der skal være indbygget ur og dato i systemet. Alle ændringer i tidsangivelsen i systemet skal registreres i den elektroniske journal.
  • Hvis kasseapparatet bruges af flere sælgere, skal det kunne registrere transaktioner og totaler for hver enkelt sælger, herunder også disses totale salg og dettes fordeling på betalingsformer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.