Belønninger til sælgere giver jævnligt efterregninger fra Skat

Belønninger til sælgere giver jævnligt efterregninger fra Skat

En tur til et Formel 1-løb på arbejdsgiverens regning kan være hyggelig, men hvis den efterfølges af en regning fra Skat, vil de fleste hellere have en kontant bonus, selvom der trækkes skat af denne.
Mange virksomheder forsøger at booste deres salg ved at belønne de medarbejdere, der sælger mest, med ”lidt ekstra”. Altså med noget som ligger ud over den almindelige løn og måske en salgsprovision. Det ekstra kan fx være nogle flasker vin, et weekendophold på et spahotel, eller en tur til et Formel 1-løb eller en fodboldkamp i udlandet. I nogle tilfælde er belønningen individuel. I andre tilfælde er det en gruppe af medarbejdere, der belønnes. Der findes også ordninger, hvor medarbejderne optjener point, som de efterfølgende kan konvertere til goder, der leveres af en ekstern gaveleverandør ligesom julegaver.

Skattereglerne

Selvom præmier i sælgerkonkurrencer mv. i nogle tilfælde kan forekomme relativt uskyldige, så er de skattepligtige for modtagerne. Beskatningen sker som personlig indkomst, men der skal ikke betales AM-bidrag af værdien. Marginalskatten kan derfor udgøre op til ca. 52 %. Beløbet, der beskattes, er identisk med arbejdsgiverens faktiske udgift til præmien.

Hvis værdien af den enkelte præmie overstiger en beløbsgrænse på 1.300 kr. (2024-niveau), er arbejdsgiveren forpligtet til at indberette denne til Skattestyrelsen. Overholder arbejdsgiveren ikke sin indberetningspligt, kan det i værste fald koste en bøde, der afhænger af antallet af ansatte i virksomheden. Mindstebøden, der udgør 5.000 kr., gælder for virksomheder med under fem ansatte. For virksomheder med over 100 ansatte kan bøden udgøre 80.000 kr.

Arbejdsgivernes indberetning skal ske i felt 55 i det såkaldte eIndkomstregister. Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen er der for de seneste to år foretaget følgende indberetninger:

Indkomstår Antal personer Samlet beløb Gennemsnitligt beløb
2022 47.590 208.958.391 kr. 4.391 kr.
2023 45.359 203.489.815 kr. 4.486 kr.

Det gennemsnitlige beløb pr. person har altså for begge år ligget omkring 4.400 kr. Set over en længere årrække har antallet af personer, som der er foretaget indberetning for, været faldende, mens den gennemsnitlige værdi af de indberettede goder har været stigende.

Hvis arbejdsgiveren foretager den lovpligtige indberetning, kommer beløbet automatisk med på modtagerens årsopgørelse. Har arbejdsgiveren ikke indberetter godet, er medarbejderen forpligtet til selv at sætte beløbet på årsopgørelsen. Det skal i givet fald ske i rubrik 20 på denne.

Øget kontrol 

Skattestyrelsen har over de senere år øget deres kontrol af arbejdsgivernes indberetning af præmier mv. ganske markant. Givetvis ud fra en konstatering af, at alt for mange ikke overholder indberetningspligten. Det øgede kontroltryk er formentlig en af årsagerne til, at brugen af præmieringsordninger efter vores erfaring er aftagende. I alle tilfælde i de større virksomheder.

Ifølge en nylig udsendt pressemeddelelse foretog Skattestyrelsen i 2023 næsten 12.000 kontroller hos virksomheder med over 500 mio. kr. i koncernomsætning. Næsten fire gange flere kontroller end i 2022. Fejlprocenten hos de kontrollerede virksomheder lå på 81,1 %. For perioden 2019-2023 har styrelsen i forlængelse af deres kontrol udsendt efterregninger på tilsammen 341 mio. kr. til lønmodtagere, der har modtaget skattepligtige præmier mv.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.