Airbnb-udlejere i skatteknibe

Airbnb-udlejere i skatteknibe

Dem, der udlejer deres bolig via en platform, som indberetter lejeindtægterne til Skattestyrelsen, belønnes med et højere bundfradrag end dem, der ikke gør det, men der går kuk i systemet, når platformen ikke indberetter, som den skal. 
Dem, der i 2023 udlejede deres helårsbolig (hus eller lejlighed), var for dette år berettiget til et bundfradrag på 31.200 kr., hvis de udlejede deres bolig gennem en indberetningspligtig platform, men kun et fradrag på 12.200 kr., hvis de udlejede på anden vis.

Dem, der i 2023 udlejede deres sommerhus, var på samme måde berettiget til et højt bundfradrag på 44.500 kr. ved udlejning gennem en platform og et lavt bundfradrag på 12.200 kr. ved udlejning på anden måde.

Og endelig var dem, der i 2023 udlejede deres bil, båd og/eller campingvogn, berettiget til et bundfradrag på 11.100 kr. – dog 20.900 kr. ved udlejning af en el- eller hybridbil – hvis udlejningen skete via en platform undergivet indberetningspligt, men intet bundfradrag overhovedet, hvis udlejningen foregik via andre kanaler.

Det skattemæssige incitament til at udleje på en måde, der sikrer automatisk indberetning af lejeindtægterne til Skattestyrelsen, er således pænt stort, og der er næppe megen tvivl om, at den overvejende del af al udlejning sker efter dette koncept.


Når indberetningen svigter

Da reglerne i sin tid blev formuleret, blev der ikke taget højde for, at ikke alle indberetningspligtige måske ville eller kunne leve op til deres ansvar, eller til at udenlandske skattemyndigheder – hvortil udenlandske platforme foretager deres indberetning – er i stand til at videresende oplysningerne til Skattestyrelsen i en form, så de kan bruges i forhold til danske udlejere. Det skaber nu problemer.

I en nylig pressemeddelelse oplyser Skattestyrelsen således, at man for 2023 fortsat mangler oplysninger fra en række lande og fra enkelte danske platforme. Skattestyrelsen nævner ingen navne, men det forlyder, at det især er oplysninger fra Airbnb, som mangler.

Problemet skønnes af Skattestyrelsen at berøre omkring 15.000 danskere, som styrelsen nu opfordrer til at indberette deres skattepligtige overskud for 2023 efter de regler, der gælder for dem, der ikke udlejer gennem en indberetningspligtig platform. Altså med anvendelse af enten det lave bundfradrag eller intet fradrag. Det sidste gælder som nævnt ovenfor ved udlejning af biler mv. 

Dem, der følger opfordringen, vil alt andet lige få en restskat. Når og hvis Skattestyrelsen modtager oplysningerne, vil de berørte dog kunne få korrigeret deres årsopgørelse og dermed få skat tilbage.

For at finde ud af, om man er i den gruppe, hvor der mangler oplysninger, skal man kigge i skattemappen for 2023 på TastSelv. Hvis der ikke fremgår nogen lejeindtægter her, eller hvis oplysningerne er mangelfulde, er man ramt af problemet.


Skatteministeren vil hjælpe

I et svar til Folketingets Skatteudvalg oplyser skatteministeren, at det er en stærkt utilfredsstillende situation, som de berørte borgere er kommet i. Derfor vil han – formentlig til oktober – fremsætte et lovforslag, der med tilbagevirkende kraft til 2023 ændrer reglerne sådan, at danske udlejere vil være berettiget til de høje bundfradrag, hvis de har udlejet via en indberetningspligtig platform. Hvorvidt platformene rent faktisk lever op til deres pligt, og om udenlandske skattemyndigheder kan videresende oplysninger i den rigtige kvalitet til Skattestyrelsen, bliver herefter ikke borgernes, mens statens problem. En fornuftig løsning, synes vi.

Ifølge ministersvaret skal de nye regler i første omgang have virkning for indkomstårene 2023 og 2024, men potentielt set også længere. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.