2,2 mio. boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen

2,2 mio. boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen

Mange boligejere er formentlig ikke klar over, at de får indefrosset stigende boligskatter. For indefrysninger i 2024 tilskrives der renter på gælden, hvis boligejeren ikke framelder sig ordningen inden nytår. 
For årene 2018-2023 har landets boligejere kunne indefryse stigende boligskatter rentefrit hos deres kommune. Indefrysningen betyder, at regningen først skal betales, når boligen på et tidspunkt sælges. Der findes ingen oplysninger om, hvor store beløb, der ved udgangen af 2023 var indefrosset hos kommunerne. For den enkelte boligejer er det i langt de fleste tilfælde nok et overskueligt beløb, men samlet er der givetvis tale om mange penge.

Fra og med 2024 er indefrysningsordningen overgået til staten, og nu er den som udgangspunkt ikke længere rentefri. Rentesatsen for i år lyder på 2,68 %, men da renten ikke er fradragsberettiget svarer den for mange nok til en lånerente på op imod 4,12 %.

Vi har hos Vurderingsstyrelsen fået oplyst, at der aktuelt er tilmeldt 2.234.074 personer til indefrysningsordningen. Heraf er det dog kun 478.019, som har fået indregnet et lånebeløb på deres forskudsopgørelse for 2024. Det lavere antal skyldes, at en del rent faktisk ikke har fået en stigning i deres boligskatter for 2024, mens stigningen for andre er under en bagatelgrænse, der i 2024 udgør 300 kr. Det samlede indefrysningsbeløb for 2024 udgør ifølge styrelsen aktuelt 567 mio. kr., svarende til gennemsnitligt ca. 1.200 kr. for hver person. 


Framelding

Når så mange boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen, skyldes det, at den er designet som en frameldingsordning. Det betyder, at boligejerne automatisk får indefrosset stigende boligskatter, medmindre de aktivt framelder sig dette. Langt fra alle boligejere er derfor formentlig klar over, at de langsomt, men sikkert, opbygger en gæld, der skal betales den dag, hvor boligen sælges. En gæld, hvis årlige tilvækst måske ikke er stor, men som over tid godt kan blive til et ikke ubetydeligt beløb. 

Hvis en boligejer på nuværende tidspunkt ønsker at framelde sig indefrysningsordningen skal det ske via en ændring af forskudsopgørelsen for 2024. Altså via TastSelv. Konkret findes afmeldingsmuligheden under menupunktet ”eksisterende ejendomme og grunde”. 

Der kommer ikke renter på lånet, hvis ordningen fravælges inden nytår, og en framelding medfører ikke, at indefrosne beløb frem til udgangen af 2023 skal betales. De vil fortsat stå som en rentefri gæld til kommunen. Det er dog til enhver tid muligt at indfri denne gæld, men indfrielsen skal i givet fald omfatte den fulde gæld ved udgangen af 2023, og beslutningen kan ikke omgøres. Læs mere herom på denne side på borger.dk.

De boligejere, der framelder sig ordningen for 2024, vil som udgangspunkt få en ny forskudsopgørelse, så indefrysningsbeløbet kan opkræves via skatten i årets resterende måneder. Jo tidligere det sker, jo flere måneder fordeles regningen selvsagt over.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.