Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Ligesom under coronakrisen får erhvervslivet nu igen udskudt visse betalingsfrister for indeholdt kildeskat. Denne gang sker det som følge af de højere energiudgifter og er ment som en midlertidig likviditetshjælp.

I sidste måned blev der indgået en bred politisk aftale om inflationshjælp til borgere og virksomheder, herunder om udskydelse af visse betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag. Et udkast til det lovforslag, der skal udmønte sidstnævnte del af aftalen, er nu i høring. 

For både små og store virksomheder betyder udskydelsen, at juli og august måned 2023 bliver betalingsfri, når det gælder A-skat og AM-bidrag, der indeholdes i løn til de ansatte. Når det gælder længden af udskydelsen, er der en lille forskel afhængig af virksomhedernes størrelse.

 

Små og mellemstore virksomheder

For virksomheder, der normalt indbetaler A-skat og AM-bidrag den 10. i måneden efter afregningsperioden, forlænges betalingsfristen for juli med lidt over 3,5 måned, mens betalingsfristen for august forlænges med et halvt år. Fristen for indberetning af de indeholdte beløb forlænges ikke. Virkningen af udskydelsen kan derfor illustreres således:

De indeholdte skattebeløb for juni 2023 skal dermed betales 10 dage før skatten for oktober måned 2023, mens skatten for juli måned 2023 skal betales samtidig med skatten for januar 2024.

For en virksomhed med 10 medarbejdere, der ved træk på en kassekredit med en rente på 8,0 % gennemsnitligt indbetaler fx 80.000 kr. om måneden i indeholdt A-skat og AM-bidrag, giver udskydelsen samlet set en rentebesparelse på ca. 4.000 kr. efter skat. 

 

Store virksomheder

For virksomheder, der normalt indbetaler A-skat og AM-bidrag den sidste hverdag i måneden, forlænges betalingsfristerne således:

De indeholdte skattebeløb for juli måned skal således betales 10 dage efter afregningen af indeholdt skat for oktober måned, mens skatten for august måned 2023 skal betales samtidig med skatten for februar måned 2024.

For en virksomhed med 1.600 ansatte, der ved træk på en kredit med en rente på 4,5 % gennemsnitligt indbetaler kildeskat med fx 40 mio. kr. om måneden, giver udskydelsen en samlet rentebesparelse på omkring 1,1 mio. kr. efter skat. 

 

Stort beløb, men lille betydning 

Skatteministeriet skønner, at de udskudte betalingsfrister vil gælde for et samlet beløb på omkring 57 mia. kr. Lovudkastet rummer ingen oplysning om beløbets fordeling mellem på den ene side små og mellemstore virksomheder og på den anden side store virksomheder. Det er vores vurdering, at langt den største del vedrører de sidstnævnte. Selvom udskydelsen altså omfatter et meget stort beløb, er den reelle økonomiske betydning især for mindre virksomheder relativt beskeden, jf. eksemplet ovenfor.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.