Uafsluttede eksportangivelser – nu går den ikke længere

Toldstyrelsen har sat den 31. marts 2023 som absolut sidste frist for at afslutte eksportangivelser for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2022. Sker det ikke, venter der virksomhederne en momsregning.

Toldstyrelsen er efter anmodning fra EU-kommissionen i gang med en større oprydning i deres gamle toldsystem, e-Export. Oprydningen består i at få lukket et meget stort antal eksportangivelser, som virksomhederne i tidens løb har oprettet om salg af varer til lande udenfor EU, men aldrig fået lukket, fordi de ikke har indsendt den nødvendige dokumentation for, at deres varer har forladt EU.

Både i 2021 og i 2022 sendte styrelsen breve til en lang række virksomheder med anmodning om at indsende den krævede dokumentation for åbentstående poster, og nu strammes skruen yderligere. I en nyhed på toldst.dk har styrelsen således for nylig meldt ud, at der er fastsat en absolut sidste frist for at indsende dokumentation for angivelser for perioden 1. januar 2017 - 30. september 2022. Fristen udløber den 31. marts 2023. 

For de angivelser, hvor dokumentationen ikke indsendes inden fristudløbet, vil styrelsen gøre angivelserne ugyldige. Det betyder, at virksomheden risikerer at blive afkrævet moms med 25 % af de pågældende eksportsalg. I betragtning af, at den omhandlende periode dækker næsten seks hele år, kan det for nogle virksomheder føre til meget betydelige momskrav. Selvom fristen udløber i en periode, hvor mange regnskabsfolk er travlt beskæftiget med årsafslutningen, er det derfor ikke tilrådeligt at negligere denne. 

 

Hvilken dokumentation?

Det er ikke fordi, at det er specielt vanskeligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation, men fordi der skal fremskaffes for så lang en periode, kan opgaven være ganske tidskrævende. For nogle virksomheder kan opgaven dog besværliggøres af, at de har outsourcet opgaven med toldangivelser til en speditør. Måske endda en speditør, som de ikke længere samarbejder med.

Dokumentationspligten kan i de fleste tilfælde løftes ved at indsende faktura og følgeseddel eller fragtbrev for de pågældende salg. Toldstyrelsen opregner selv dokumentationsmulighederne således:

  • Kopi af følgeseddel, der er underskrevet eller bekræftet af modtageren uden for EU’s toldområde.
  • Faktura og bevis for betaling.
  • Følgeseddel.
  • Dokument, der er underskrevet eller bekræftet af den økonomiske operatør, der har ført varerne ud af EU’s toldområde, fx et fragtbrev.
  • Dokument, der er behandlet af toldmyndigheden i et EU-land eller et ikke-EU-land i overensstemmelse med det pågældende lands regler og procedurer, fx en importangivelse eller et ankomstdokument fra et ikke-EU-land.
  • Den økonomiske operatørs regnskaber over varer, der er leveret til skibe, luftfartøjer i udenrigsfart eller offshoreanlæg.

Begrebet ”økonomisk operatør” vil normalt dække den speditør eller vognmand, som virksomheden har brugt i forbindelse med transporten ud af Danmark.

 

Vi kan hjælpe

Hvis I mangler ressourcer eller ikke har indsigt i reglerne, er I velkomne til at kontakte os for assistance i forbindelse med indsendelse af den krævede dokumentation. Vi har toldeksperter i alle landets regioner og har allerede hjulpet en del virksomheder.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.