Topskattegrænsen hæves til 588.900 kr. i 2024

Der tales og skrives meget om den skattereform, som regeringen angiveligt vil løfte sløret for om ikke så længe. Reformen skal samlet set sænke skatten med fem milliarder, men vil for dem med de største indkomster ikke desto mindre betyde højere skat.

Tanken er nemlig, at der skal ske en tredeling af topskatten. For indkomst i niveauet 618.370 til 750.000 kr. vil skatten blive lettet, idet topskattesatsen sættes ned fra 15 % til 7,5 % - altså halveret. Det vil give en årlig skattelettelse på op til ca. 9.100 kr. til dem, hvis indkomst ligger i dette interval. 

Af indkomst mellem 750.000 kr. og 2,5 millioner kroner skal der fortsat betales 15 % i topskat, mens der af indkomst over 2,5 millioner kroner skal betales top-topskat med 20 %. Marginalskatten for dem, der skal betale top-topskat, vil med satsforhøjelsen komme over 61 %. Dem, der skal betale skatten, vil reelt først mærke den ved en indkomst over ca. 2,7 millioner kroner, da ekstraskatten af indkomsten i niveauet 2,5 – 2,7 mio. kr. modsvares af skattelettelsen af indkomsten i intervallet 618.370 – 750.000 kr. Alle de nævnte beløb er før AM-bidrag og i 2023-niveau.

I et svar til Folketingets Skatteudvalg oplyste skatteministeren tidligere på året, at kun ca. 8.600 personer vil skulle betale den nye top-topskat, hvoraf en del endda nok vil kunne undgå ekstraskatten helt eller delvist ved at omlægge deres indkomst. Det er derfor langt fra givet, at top-topskatten vil give det provenu på 700 millioner kroner – i gennemsnit lige over 100.000 kr. fra hver af de berørte – som regeringen budgetterer med.

 

Topskattegrænsen i 2024

Det er ikke oplyst, hvornår skatteomlægningen skal have virkning fra, men indfasning over en årrække er efter vores vurdering meget sandsynlig.

Skatteministeriet har netop offentliggjort topskattegrænsen for 2024. Den lyder på 588.900 kr. (efter AM-bidrag). Det højere loft betyder, at kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 53.342 kr. før arbejdsmarkedsbidrag skal betale topskat i 2024. Løftet giver – med de gældende regler - en skattelettelse på 3.000 kr. til dem, der allerede ligger over den nye grænse.

Reguleringen af topskattegrænsen sker efter et kompliceret regnestykke med en procentsats, der svarer til lønudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger – eksklusive bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP – to år forud for det pågældende finansår. Topskattegrænsen i 2024 – og mange andre beløbsgrænser - er således på basis af lønudviklingen i 2022 forhøjet med 3,5 %.

 

Beregningsgrundlaget

Medmindre indfasningen af skattereformen bliver sat til at starte allerede næste år, vil topskatten i 2024 blive beregnet som 15 % af al personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst over 50.500 kr. (2024), der overstiger beløbsgrænsen på de 588.900 kr.

Der er ingen mulighed for overførsel af et uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller.  For to ægtepar, der begge har en husstandsindkomst på 1 mio. kr. før AM-bidrag, men hvor indkomsten i det ene tilfælde er fordelt 50/50 og i det andet 20/80, vil det første par ikke skulle betale topskat, mens det andet vil skulle betale topskat med 22.065 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.