Tjek skatteberegningen på årsopgørelsen

Har du kigget på skatteberegningen på din årsopgørelse? I så fald har du måske undret dig over et eller flere nedslag i din skat. Kun få ved, hvorfor de gives, men alle er glade for dem, fordi de reducerer den samlede skat.

Skatteberegningen på årsopgørelsen er et regnestykke – en specifikation – der viser, hvordan din samlede skat for året er beregnet. Men skatteberegningen rummer også nogle tekster, som kun de færreste forstår. Tekster om nedslag i skatten. Dem findes der tre af, og du kan også se dem på din forskudsopgørelse. Det er nemlig ikke nedslag, som kun gives ved den endelige skatteberegning. Allerede ved det løbende skattetræk tages der højde for nedslagene, hvis du er berettiget til disse. Og de beregnes helt automatisk.

 

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Dette nedslag gives til alle med negativ nettokapitalindkomst og er meget udbredt blandt boligejere, fordi deres renteudgifter typisk er større end deres renteindtægter og øvrige formueafkast. Fradraget betyder, at skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr. – det dobbelte for ægtefæller – hæves med 8 %-point til ca. 33 %. For et ægtepar med en samlet negativ kapitalindkomst på fx 60.000 kr. giver nedslaget en skattebesparelse på 4.800 kr. Ved en samlet negativ kapitalindkomst på over 100.000 kr. medfører nedslaget en skattebesparelse på 8.000 kr.

 

Nedslag for beskatning over 42 %

Dette nedslag gives til dem, som betaler topskat og som har en positiv nettokapitalindkomst på over 47.400 kr. (2022). De betaler nemlig ikke kun topskat af deres personlige indkomst (løn og virksomhedsoverskud), men også af den del af deres kapitalindkomst, som overstiger beløbsgrænsen. Positiv nettokapitalindkomst skyldes ofte overskud ved sommerhusudlejning samt skattepligtige avancer ved salg af fast ejendom, fx forældrelejligheder. Ægtefæller har dobbelt bundfradrag og betaler derfor kun topskat af kapitalindkomst, hvis deres samlede kapitalindkomst er positiv og overstiger et beløb på 94.800 kr. (2022). 

Nedslagsreglen betyder, at den samlede skat af den øverste del af positiv kapitalindkomst ikke kan overstige 42 %, hvorfor topskatten af kapitalindkomsten i sådanne tilfælde reduceres med den overskydende del. I praksis betyder det, at topskattesatsen reduceres fra 15 % til ca. 5 % for kapitalindkomst. Reglen har stor betydning for de berørte. Ifølge Skattestyrelsen var der for indkomståret 2021 omkring 20.000 personer, som hver fik et nedslag i skatten efter denne regel med i gennemsnit ca. 50.000 kr. 

 

Nedslag for beskatning over 52,07 %

Dette nedslag gives til dem, der betaler topskat og som bor i en kommune med en kommuneskatteprocent i 2022 på over 24,98 %. Nedslaget gives nemlig i de tilfælde, hvor summen af procenterne for bundskat, kommuneskat og topskat i 2022 oversteg 52,07 %, hvilket den gjorde i 74 kommuner. I så fald nedsættes topskatteprocenten med den overskydende del. Bor du fx i Hjørring, nedsættes topskatten for 2022 med 1,12 procentpoint, mens den nedsættes med 0,32 procentpoint, hvis du bor i Holbæk. For indkomståret 2021 var der ifølge Skattestyrelsen ca. 266.000 topskatteydere, der fik et nedslag i deres skat efter denne regel med i gennemsnit knap 1.400 kr. hver.

 

Grøn check

Der findes faktisk også et fjerde nedslag på årsopgørelsen. Det står blot ikke under skatteberegningen, men under betalte skatter og benævnes ”Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)”. Kompensationen findes i tre varianter. Den almindelige grønne check, et tillæg til denne samt en supplerende grøn check. De er alle indkomstafhængige og kan for ikke-pensionister højst udgøre henholdsvis 263 kr., 140 kr. og 180 kr. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.