Status på tilbagebetalingen af ejendomsskat for 2011-2020

Status på tilbagebetalingen af ejendomsskat for 2011-2020

Boligejere, der for årene 2011–2020 har betalt for meget i ejendomsskat, får det for meget betalte tilbage, når de har modtaget deres nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020 under forudsætning af, at der ikke klages over denne. Sker dette, vil eventuel tilbagebetaling afhænge af udfaldet af klagesagen. 

Der vil ikke være mange ejerlejlighedsejere, der får penge tilbage, da næsten alle ejerlejligheder har været vurderet for lavt. Kompensationen vil primært tilfalde ejere af enfamiliehuse og sommerhuse. Der findes ingen oplysninger om, hvem der helt præcist skal have penge tilbage, men det vil, når det gælder parcelhuse mv., i overvejende grad være boligejere udenfor de store byer, der kan glæde sig.

Ved årets begyndelse forventedes det, at der til ejerne af omkring 530.000 ejendom-me ville skulle ske tilbagebetaling af et samlet beløb på 13,5 mia. kr. (2023-niveau). Altså i gennemsnit omkring 25.500 kr. pr. ejendom.

Ifølge oplysninger fra Vurderingsstyrelsen er der til dato udbetalt ca. 2,6 mia. kr. til ejerne af ca. 152.000 ejendomme. De har dermed i gennemsnit kun modtaget ca. 17.100 kr. hver. Noget kunne således tyde på, at de største udbetalinger er gemt til sidst. Ifølge Vurderingsstyrelsen skal de resterende 10,9 mia. kr. nemlig fordeles mellem ejerne af 378.000 ejendomme. De vil i gennemsnit kunne se frem til at modtage 28.800 kr. (2023-niveau) hver. 

Ny udskydelse
Skatteministeriet oplyste i sidste uge, at udsendelsen af 2020-vurderinger endnu engang er forsinket, og at nogle ejendomsejere først får deres vurdering i andet halvår af 2024. Dermed er det næsten givet, at udbetalingen af de sidste kompensationer først vil ske i 2025, idet udbetalingen tidligst sker fem måneder efter udsendelsen af selve vurderingen.

De kompensationsberettigede belønnes dog fyrsteligt for forsinkelsen, da de for meget betalte boligskatter på udbetalingstidspunktet tillægges en skattefri rentegodtgørelse på 6,2 % pr. påbegyndt år. Dem, der først får penge tilbage i 2025, kan derfor se frem til et yderligere to års rentetillæg. 

Af det samlede kompensationsbeløb på 13,5 mia. kr. udgøres de 5,13 mia. kr. af renter, jf. dette nylige ministersvar. Der vil efter vores vurdering næppe ske yderligere udbetalinger i år. Ved udgangen af 2023 vil der som nævnt overfor stadig mangle udbetaling af omkring 10,9 mia. kr., hvilket beløb nok stiger med op mod 0,5 mia. kr. i rentetillæg ved begyndelsen af 2024. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.