Servicefradrag i 2024

Servicefradrag i 2024

Et stort flertal i Folketinget har aftalt, at det maksimale servicefradrag skal have et markant løft fra 2024. Nu bliver det så højt, at næppe ret mange vil udnytte det fuldt ud.
Servicefradraget er det fradrag, der inden for visse rammer giver private ret til skatte-fradrag for udgifter til rengøringshjælp, vinduespudsning, børnepasning og havearbej-de. Som en del af finanslovsaftalen er det aftalt, at fradraget skal hæves markant fra 2024. Stigningen er endnu ikke lovfæstet, men det bliver den givetvis, hvorfor forskel-len mellem det maksimale fradrag i henholdsvis 2023 og 2024 kan vises sådan:
 
Max. fradrag 2023 2024
Serviceydelser 6.600 kr. 11.900 kr.


Ægtefæller og samlevende har hvert sit fradrag. Med det nye loft vil et par dermed kunne bruge næsten 2.000 kr. om måneden på hjælp i hjemmet og i et eventuelt sommerhus og opnå fradrag for det hele. Så store beløb bruger næppe ret mange udenfor København og Nordsjælland på den slags.

Skatteværdien – der er udtryk for den reelle skattebesparelse, der opnås qua fradraget – udgør både i 2023 og i 2024 ca. 26 % af udgiften. Et ægtepar, der på årsbasis har udgif-ter til rengørings- og havehjælp på fx i alt 10.000 kr., får dermed dækket ca. 2.600 kr. af udgiften via skatten, hvis de husker at indberette fradraget på skat.dk.

Arten af service
Der kan foretages fradrag for følgende:
  • Udgifter til rengøring, herunder vask og strygning af tøj, støvsugning og vask af gulve samt rensning af tæpper, persienner og gardiner, når dette sker i hjemmet.
  • Udgifter til vinduespudsning både inde og ude.
  • Udgifter til børnepasning, herunder hjælp til at hente børn fra eller transpor-tere børn til daginstitutioner og fritidsaktiviteter, men kun, hvis børnepasse-ren er fyldt 18 år ved årets udgang. Udgifter til lektiehjælp – som ikke sker i forbindelse med pasning – er ikke fradragsberettiget.
  • Udgifter til almindeligt havearbejde, herunder lugning, græsslåning og beskæ-ring af buske og træer. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til træfæld-ning eller til rensning af tag og tagrender og heller ikke til anlæg af ny græs-plæne eller ny terrasse. 

Særligt om sommerhuse  
Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til hjælp i sommerhuset, hvis dette i løbet af året har været udlejet. Det gælder, uanset om arbejdet er udført i perioder, hvor man selv har brugt det. For sommerhuse i udlandet, der ikke har været udlejet, kan der som udgangspunkt foretages fradrag efter samme regler som for sommerhuse i Danmark.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.