Regeringens forslag til en skattereform

Regeringens forslag til en skattereform

Regeringens udspil til en reform af personbeskatningen rummer følgende tre elementer:
  • En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Satsen forhøjes fra 10,65 % til 12,75 %. Samtidig forhøjes det maksimale fradrag med 11.400 kr. fra 44.800 kr. til 56.200 kr. (2023-niveau).
  • Indførelse af en mellemskat på 7,50 % for indkomst i intervallet fra 618.400 kr. til 750.000 kr. før AM-bidrag. Skatten er i praksis en halvering af topskatten for indkomst i dette interval.
  • Der indføres en ekstra topskat – en top-topskat – for indkomst over 2,5 mio. kr. før AM-bidrag.

Regeringen har derudover afsat en økonomisk ramme til yderligere personskattelettelser på 0,5 mia. kr., som skal udmøntes i de politiske forhandlinger. Du kan se udspillet her.

Tidsplanen
Ingen del af skattereformen får virkning fra 2024.

Det højere beskæftigelsesfradrag indfases over to år. I 2025 forhøjes satsen fra 10,65 % til 12,30 %, mens det maksimale fradrag forhøjes med 6.900 kr. I 2026 forhøjes satsen fra 12,30 % til 12,75 %, mens det maksimale fradrag forhøjes med 4.500 kr.

Satsen for det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere vil fra og med 2025 – altså i ét hug - blive forhøjet med 5,25 procentpoint til 11,5 %, mens det maksimale fradrag til denne gruppe vil blive forhøjet med 20.500 kr. til 44.900 kr.

Også indførelsen af såvel den nye mellemskat som den nye top-topskat sker i ét hug, men først fra 2026. 

De skattelettelser, som skal aftales ved forhandlingerne, vil for halvdelens vedkommende blive indfaset fra 2026. Den anden halvdel først fra 2029.

Beskæftigelsesfradraget
Fradraget beregnes af vores bruttoindkomst før fradrag af AM-bidrag og med tillæg af indbetalinger til ratepensioner, livrenter samt ATP-bidrag. I 2023 nås det maksimale beskæftigelsesfradrag – som har været midlertidigt forhøjet - ved en gennemsnitlig månedlig bruttoindkomst ca. 35.700 kr. inklusive pensionsindbetalinger.

Det nye maksimum på 56.200 kr. nås ved en gennemsnitlig månedlig bruttoindkomst på ca. 36.700 kr. inklusive pensionsindbetalinger. 

Mellemskatten
For dem, der tjener over 750.000 kr. årligt før AM-bidrag, vil indførelsen af mellem-skatten isoleret set betyde en årlig skattelettelse på lige over 9.000 kr.

Top-topskatten
Også dem, der skal betale top-topskat, får glæde af det højere beskæftigelsesfradrag og halveringen af topskatten for indkomst mellem 618.400 kr. og 750.000 kr. De vil derfor først opleve en egentlig skattestigning, hvis de tjener mere end 2,76 mio. kr. årligt før AM-bidrag. Der vil i praksis næppe blive over 5.000 personer, der kommer til at betale den nye top-topskat. Det er mindre end 1 % af den gruppe, som i dag betaler topskat.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.