Pop up beskeder ved momsindberetning

Skattestyrelsen bruger i stigende grad digitale værktøjer i deres kontrolarbejde. Ved den seneste momsindberetning var der således mange, der blev mødt med et pop up vindue, hvor det blev oplyst, at styrelsen fremover vil have ekstra fokus på felt A og B, herunder på, om værdien af varer og ydelser stemmer med det angivne momsbeløb. En klar opfordring til virksomheden om at sikre sig, at dette er tilfældet, hvilket også er i virksomhedens interesse, da risikoen for at blive udtaget til momskontrol i så fald reduceres betragteligt.

 

Rubrik A

Findes i to versioner, der begge skal anvendes i forhold til køb i andre EU-lande. En rubrik for varer og en rubrik for ydelser. For de køb, som indberettes i de to A-rubrikker, skal virksomheden selv angive moms. Det sker ved dels at medtage 25 % af værdien af de angivne beløb som udgående moms i feltet ”moms af varekøb i udlandet” henholdsvis ”moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Og dels ved at medtage det samme beløb under indgående afgift.

Sammenhængen mellem indberetningerne betyder, at det er nemt at se, om der er fejl. Det er nemlig tilfældet, hvis fx beløbet for moms af varekøb i udlandet er mindre end 25 % af beløbet i rubrik A-varer. Er beløbet højere, skyldes det som oftest, at virksomheden i samme periode skal betale importmoms, fordi den har importeret varer fra lande udenfor EU. Importmomsen skal indberettes i samme felt, men fakturabeløbet skal ikke medtages i rubrik A-varer, da denne er forbeholdt køb i andre EU-lande.

 

Rubrik B

Gælder for salg af varer og ydelser til kunder i andre EU-lande og findes også i to udgaver. En for varer og en for ydelser. For begge gælder, at salget også skal indberettes til EU-salgslisten. Og stemmer indberetningerne til rubrik B-varer ikke med indberetningerne til EU-salgslisten for varer, er der betydelig risiko for kontrol. De to felter skal stemme, og gør de ikke det, skyldes det med stor sandsynlighed, at der er solgt varer til en EU-kunde, som den danske virksomhed ikke har fået indhentet momsnummeret for. 

Det er noget, som Skattestyrelsen tillægger stor betydning. For at danske virksomheder kan udstede en faktura uden moms til en kunde i et andet EU-land, skal følgende betingelser nemlig være opfyldt:

  • Køber skal have et gyldigt momsnummer, som sælger løbende skal verificere.
  • Varerne skal forlade Danmark, og virksomheden skal sikre sig dokumentation herfor.
  • Salget skal indberettes i rubrik B-varer og i EU-salgslisten.

Opfyldes betingelserne ikke, kan Skattestyrelsen opkræve salgsmoms med 25 % af fakturabeløbet, jf. denne nylige afgørelse, hvor manglende dokumentation for transport ud af landet førte til efteropkrævning af moms. 

Også i forhold til ydelser er det nødvendigt at kende kundens momsnummer for at kunne indberette salget som et ”reverse charge” salg. 

 

Webinar

Vil du vide mere, kan du tilmelde dig vores webinar om moms ved handel med udlandet den 10. marts 2023. Her fortæller vi også om den robot, som vi har udviklet til hjælp med verificering af momsnumre, og som du kan læse mere om på denne side.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.