Platformsvirksomheder skal registreres hos SKAT

Tilbage i januar måned udsendte Skattestyrelsen en pressemeddelelse om, at danske platformsvirksomheder skal lade sig registrere hos styrelsen og hertil fremover foretage indberetning af fx den omsætning, som deres brugere har via platformen. Af meddelelsen fremgik, at styrelsen havde sendt brev til omkring 200 virksomheder, som man forlods skønnede for omfattet af reglerne. Ikke alle har reageret herpå. Ifølge styrelsen har foreløbig kun 106 virksomheder ladet sig registrere, uagtet at fristen herfor er udløbet.

 

Hvilke virksomheder? 

Kun virksomheder, der via en hjemmeside formidler udlejning, personlige serviceydelser eller salg mellem private er omfattet. Salg af egne varer og ydelser er ikke omfattet. Formidling af B2B-salg er heller ikke omfattet. 

Som eksempel på formidlingsaktiviteter, som efter vores umiddelbare vurdering medfører registrerings- og indberetningspligt, kan nævnes:

  1. Formidling af udlejning mellem private af fast ejendom, herunder først og fremmest sommerhuse og helårsboliger, men også værelser og parkeringspladser.
  2. Formidling af udlejning mellem private af transportmidler, herunder biler, mobilhomes, både samt cykler, knallerter og motorcykler.
  3. Formidling af personlige serviceydelser mellem private i form af fx udbringning af mad, rengøringshjælp, cykel- og bilreparation samt lektiehjælp og oversættelsesopgaver.
  4. Formidling af salg af private genstande – ikke bare malerier, møbler og andet indbo, men også brugt tøj, brugte (studie-)bøger, lejetøj, spillekonsoller m.m.

Virksomheder, der allerede foretager indberetning om udlejning af ferieboliger, helårsboliger, biler eller både, skal også registreres i det nye system og fremover alene indberette hertil. Langt de fleste vil i den forbindelse have behov for indhentning af yderligere oplysninger fra deres brugere.

 

Konsekvenser ved manglende registrering

Selvom indberetningspligten, herunder indsamling af de nødvendige oplysninger fra brugerne, kan være en tung opgave, så kan vi ikke anbefale, at virksomhederne negligerer kravet. Manglende overholdelse af reglerne straffes nemlig med en bøde, der kan være af betydelig størrelse. Den fastsættes nemlig ud fra, hvor mange indberetninger, som platformen skal foretage. Ligger antallet mellem 10.001 og 100.000 lyder bøden på 20.000 kr. Hvis platformen skal foretage over 1 mio. indberetninger, lyder bøden på 80.000 kr. Du kan læse mere om bødesatserne på denne side.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.