Over en halv million danskere ser ikke deres årsopgørelse

Også i år har mange siddet i kø for at se deres årsopgørelse. Den første weekend med adgang til årsopgørelsen er nemlig traditionelt set det tidspunkt på året, hvor flest interesserer sig for deres skat. Det fører til et kæmpe pres – og derfor ventetid – på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor der almindeligvis logges på TastSelv helt op mod 3 mio. gange i løbet af disse dage.

Langt de fleste gør det – desværre – kun for at se, om de skal have penge tilbage, eller om de skal betale restskat. Nogle benytter det første login til at indtaste fx deres kørselsfradrag. Andre venter til senere med den slags. 

Når det gælder borgere med enkle indkomstforhold – det vil sige lønmodtagere, studerende og pensionister – får omkring 80 % hvert år penge tilbage i skat. Sidste år lød den gennemsnitlige overskydende skat på næsten 5.500 kr. pr. person, jf. denne pressemeddelelse fra Skattestyrelsen. 

Blandt dem, der får en restskat, er regningen heldigvis sjældent større, end de fleste kan klare at betale. Ifølge et ministersvar fra sidste år var der for indkomståret 2020 omkring 576.000 borgere, som fik indregnet en gennemsnitlig restskat på ca. 3.800 kr. i deres forskudsskat for 2022. Kun ca. 56.000 borgere fik for dette år så stor en restskat, at den ikke fuldt ud kunne indregnes i forskudsskatten.

 

Ikke alle logger sig ind

Uanset den store hype om årsopgørelsen i forbindelse med åbningen af adgangen til denne, så er det langt fra alle, der interesserer sig for den slags. Tallene i nedstående tabel – som vi har fået oplyst hos Skattestyrelsen – viser, hvor mange personer der endnu ikke har tjekket deres årsopgørelse i TastSelv. Oversigten – der er opdelt efter, hvorvidt borgerne modtager digital post eller ej – viser tallene for årene 2019 – 2021. Det er uvist, hvor mange gengangere der er fra år til år:

Tallene viser som nævnt, hvor mange der ikke har tjekket årsopgørelsen via TastSelv. En del af de borgere, som ikke modtager digital post, har givetvis tjekket den papirudgave af årsopgørelsen, som de har modtaget. Derfor er det samlede antal i oversigten ikke et præcist udtryk for, hvor mange der ikke har tjekket deres årsopgørelse, men tallet ligger efter vores vurdering med stor sandsynlighed et stykke over 500.000.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.