Ny afgørelse om momsfradrag i holdingselskaber

Tilbage i 2015 ændrede Skattestyrelsen praksis, sådan at holdingselskaber blev anset for berettiget til fradrag for moms af udgifter til fx advokat- og revisorbistand i forbindelse med køb – men ikke salg – af kapitalandele i andre virksomheder, hvis holdingselskabet efterfølgende skulle levere momspligtige ydelser til den opkøbte virksomhed. 

I første omgang stillede styrelsen krav om, at de momspligtige ydelser skulle bestå af andet og mere end fx udlejning af materiel eller fast ejendom. Dette krav blev dog efterfølgende modificeret, sådan at en hvilken som helst momspligtig transaktion nu er tilstrækkelig, hvis blot den er forretningsmæssigt begrundet.

En netop offentliggjort afgørelse illustrerer imidlertid, at aktiviteten i holdingselskabet skal have en sådan karakter, at den momsmæssige fordel ikke er den væsentligste begrundelse for denne. I så fald er der nemlig tale om misbrug af reglerne, og det udelukker muligheden for momsfradrag.

Sagen handlede om et tomt mellemholdingselskab, som påtænkte at indkøbe managementydelser hos sit moderselskab og efterfølgende viderefakturere disse til sine datterselskaber. Dette var efter Skatterådets opfattelse ikke tilstrækkeligt til, at selskabet kunne anses for at drive økonomisk virksomhed, da gennemfaktureringen alene måtte anses for etableret for at opnå en momsfordel og dermed udtryk for misbrug af EU-retten.

 

Kommentar

Afgørelsen er måske ikke ligefrem udtryk for en skærpelse af praksis, men den illustrerer i alle tilfælde, at der skal være en vis substans i det, der leveres fra holdingselskabet til datterselskaberne, hvis der skal kunne opnås momsfradrag. 

Det betyder, at det ikke nødvendigvis er nok ”bare” at flytte hele eller dele af koncernledelsen og/eller staben, fx Økonomi og HR, til holdingselskabet. Der skal også laves aftaler om de ydelser, der konkret skal leveres til datterselskaberne, idet den momspligtige økonomiske aktivitet skal være reel og dokumenterbar.

I visse koncerner har muligheden for fradrag for moms af rådgiveromkostninger mv. væsentlig økonomisk betydning. I sådanne tilfælde kan det derfor være interessant at kigge på sit setup for at optimere sin momsmæssige stilling. I mange mindre koncerner er udgiften til moms i holdingselskabet beskeden. I så fald anbefaler vi, at de fordele, der kan opnås ved et ændret setup, sammenholdes med det administrative besvær, som levering af ydelser til datterselskaberne kan medføre. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.