Hårdt udspil fra Skattestyrelsen om TP-dokumentation

Med virkning fra sidste år blev reglerne for virksomhedernes Transfer Pricing dokumentation ændret derhen, at dokumentationen nu skal indsendes automatisk senest 60 dage efter, at selskaberne har indberettet deres indkomst (selvangivelsesfristen). Tidligere skulle dokumentationen kun indsendes efter anmodning fra Skattestyrelsen.

Styrelsen var meget hurtigt ude med kommunikation om de nye regler. Allerede i januar måned sidste år blev der således sendt brev med en påmindelse om de nye regler til samtlige de selskaber, der på baggrund af oplysningerne i deres oplysningsskema (selvangivelse) for indkomståret 2020 så ud til at være omfattet af pligten til automatisk indsendelse af dokumentationen.

På trods af styrelsens proaktive adfærd var det tilsyneladende ikke alle selskaber, der kom i mål med indsendelsen. I alle tilfælde er Skattestyrelsen nu gået i gang med at sende breve til de selskaber, der på deres oplysningsskema for indkomståret 2021 har angivet at være omfattet af dokumentationspligten, men som ikke desto mindre endnu ikke har indsendt denne. Alene i den første uge udsendte styrelsen brev til omkring 350 selskaber.

 

Fløjlshandskerne er smidt

I brevet til de mange selskaber oplyser styrelsen, at sagerne nu vil blive sendt til ansvarsvurdering. Det betyder, at der vil blive taget stilling til, hvorvidt selskaberne skal straffes for den manglende indsendelse af TP-dokumentationen.

Skattestyrelsen oplyser i brevet, at selskaber, der enten forsætligt eller groft uagtsomt undlader at indsende deres dokumentation rettidigt, kan straffes med en bøde på 250.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår med et tillæg på 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse afledt af den manglende dokumentation. De 10 % beregnes af den nominelle indkomstforhøjelse og ikke af skatten af denne. Indsender selskabet efterfølgende den ønskede dokumentation, kan bøden nedsættes til 125.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår, men stadig med et tillæg på 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse.

Bødepraksis er overordentlig streng. Der gives således bøder, også selvom det viser sig, at en for sent indsendt dokumentation ikke giver grundlag for indkomstreguleringer. I en dom fra 2018 blev et selskab således dømt til at betale en bøde på 625.000 kr. – svarende til 5 år á 125.000 kr., alene fordi TP-dokumentationen blev indsendt seks uger for sent. 

 

Brug for hjælp?

Har I brug for hjælp til besvarelse af en henvendelse fra Skattestyrelsen, er I velkomne til at kontakte os. Vi har Transfer Pricing-eksperter i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.