Grundskyld og ejendomsværdiskat for nybyggere

Opkrævningen af grundskyld sker uafhængigt af, om der står et hus på grunden eller ej. Køber man en ubebygget grund, der er udstykket for år tilbage, skal man betale grundskyld fra dag ét, hvis der allerede på købstidspunktet findes en offentlig vurdering af grunden, hvilket normalt vil være tilfældet.

Anderledes forholder det sig i de tilfælde, hvor man køber sig ind i en ny udstykning via et såkaldt projektsalg. Altså, hvor huset købes, inden det er bygget, og ofte inden grunden er blevet særskilt matrikuleret. Det kan i nogle tilfælde betyde, at man får lov til at bo gratis – altså uden at skulle betale grundskyld – i en længere periode.

Der opkræves nemlig først grundskyld med virkning fra året efter det år, hvor der første gang er foretaget en offentlig ejendomsvurdering, og det sker først med virkning fra den 1. januar i året efter det år, hvor Geodatastyrelsen har registreret den nye ejendom. Til gengæld er det som nævnt uden betydning for opkrævningen af grundskyld, hvornår huset, der bygges på grunden, er færdigt, og der sker indflytning i dette.

Der er intet til hinder for, at der kan indgås aftaler om projektsalg inden en godkendelse i Geodatastyrelsen. Det er muligt, hvis der fx foreligger en udstykningsplan med parcelnumre. Hvis det sker i 2023, vil godkendelsen fra Geodatastyrelsen måske først foreligge et stykke inde i 2024. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen først vil kunne foretage en ejendomsvurdering pr. 1. januar 2025, og dermed vil der først skulle betales grundskyld for ejendommen fra 1. januar 2026.

 

Ejendomsværdiskat

Der skal normalt betales ejendomsværdiskat fra og med den 1. januar i året efter det år, hvor et byggeri færdigmeldes, og ejeren er flyttet ind. Et nyt hus vurderes nemlig pr. 1. januar i året efter færdigmeldingen. Det gælder uanset hvornår på året, det er sket. I forhold til betaling af ejendomsværdiskat er det derfor almindeligvis mest optimalt, hvis færdiggørelsen sker tidligt fremfor sent på året.

 

Nye boligskatteregler fra 2024

Ved overvejelser omkring muligheden for optimering af sine boligskatter skal man være opmærksom på, at muligheden for at få skatterabat på de fremtidige boligskatter kun gælder for ejendomme, der er overtaget i år, og hvor byggeriet er færdigmeldt inden udgangen af 2023, jf. denne side på vurderingsportalen.dk. Lige præcis i år kan det derfor være en fordel med færdigmelding inden nytår fremfor i januar 2024. I tilfælde, hvor grunden er købt inden udgangen af 2023, men byggeriet først færdigmeldes efter nytår, er grunden stadig omfattet af skatterabatreglerne for så vidt angår grundskylden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.