For seniorer er det optimale pensionsindskud i år på 77.900 kr.

For seniorer er det optimale pensionsindskud i år på 77.900 kr.

Er du topskattebetaler og født i 1969 eller tidligere, dækker skatten op til ca. 60 % af indbetalingen, hvis du her i december indskyder lidt ekstra på din pension for at udnytte maksimumfradraget, hvis dette ikke allerede er brugt.
For at øge incitamentet til pensionsopsparing gives der et særligt skattefradrag, der beregnes som en procentdel af summen af dine pensionsindbetalinger. Er der højst 15 år, til du når folkepensionsalderen, beregnes fradraget som 32 % af dine indbetalinger. Er der længere til, beregnes fradraget som 12 % af indbetalingerne. 

Du skal ikke selv gøre noget for at få fradraget. Det beregnes helt automatisk og står både på forskuds- og årsopgørelsen med teksten ”Ekstra pensionsfradrag” under de såkaldt ligningsmæssige fradrag. Det sidste betyder, at skatteværdien af fradraget – altså den reelle skattebesparelse af dette – udgør ca. 26 % af beløbet. 

I 2023 er det dem, der er født i 1969, der for første gang får det høje ekstra pensionsfradrag. De når nemlig folkepensionsalderen i 2038. Dermed er 2023 det 15. indkomstår forud for folkepensionsåret. Dem, der er født i 1970, har på deres forskudsopgørelse for 2024 automatisk fået beregnet det ekstra pensionsfradrag som 32 % af deres pensionsindbetalinger i 2022.

Beregningsgrundlag og maksimum
Beregningsgrundlaget for fradraget udgøres af 92 % af de pensionsindbetalinger, som foretages af din arbejdsgiver, herunder også til ATP, med tillæg af 100 % af dine private pensionsindbetalinger. Indbetalinger til en aldersopsparing berettiger ikke til fradrag.

Fradraget kan i 2023 højst udgøre et beløb på 24.928 kr., svarende til 32 % af 77.900 kr. Har du allerede indbetalt mere end dette beløb til din pensionsopsparing, kan du ikke forbedre din situation ved at indbetale mere. Du kan blot glæde dig over den skattebesparelse på knap 6.500 kr., som det ekstra pensionsfradrag giver dig.

For indkomståret 2022 var der ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen ca. 3,1 mio. borgere med enkle indkomstforhold – lønmodtagere mv. – som fik et samlet ekstra pensionsfradrag på 17,8 mia. kr. I gennemsnit altså ca. 5.700 kr. hver. Cirka 140.000 personer i denne gruppe fik det maksimale fradrag. Det er altså – måske lidt overraskende - langt fra alle landets ca. 500.000 topskattebetalere, der udnytter det maksimale ekstra pensionsfradrag.

I kroner og ører 
Hvis du i årets løb har indbetalt mindre end den øvre grænse for fradraget og nu overvejer at indbetale lidt ekstra, kan de økonomiske konsekvenser ved dette illustreres med nedenstående eksempel, hvor det er forudsat, at indbetaleren har højst 15 år til folkepensionsalderen og forinden højest har indskudt 67.900 kr. Husk, at der gælder et fradragsloft på 60.900 kr. (2023) for indskud på en ratepension, og at indskud ud over denne grænse er en ualmindelig dårlig idé, jf. denne artikel. Ekstra pensionsindskud skal derfor som oftest ske til en livsvarig livrente, hvor der ikke gælder noget fradragsloft.
 
  Topskattebetaler Ikke-topskattebetaler
Ekstra indskud           10.000 kr.           10.000 kr.
Skatteværdi af alm. fradrag, ca.            -5.210 kr.            -3.710 kr.
Skatteværdi af ekstrafradrag, ca.              -832 kr.              -832 kr.
Udgift efter skat             3.958 kr.             5.458 kr.
 

For en topskattebetaler dækker skatten altså ca. 60 % af et ekstraindskud, mens den for en ikke-topskattebetaler dækker ca. 45 % af beløbet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.