Fjernarbejde over landegrænser – hvad med skatten?

Læringen af Coronatiden var, at der ingen problemer er i at arbejde hjemmefra. For langt de fleste er produktiviteten lige så stor hjemme som på firmaadressen. I nogle tilfælde måske ligefrem større. Dem, der ønsker at prøve sig af i store internationale virksomheder, behøver derfor ikke længere nødvendigvis tage til fx London, Zürich eller Frankfurt for at arbejde. De kan arbejde hjemmefra og nøjes med at besøge arbejdsgiveren engang i mellem. Et sådant arbejdsmønster har imidlertid skattemæssige konsekvenser.

 

Skat i Danmark

At arbejde hjemmefra for en udenlandsk arbejdsgiver har normalt ingen skattemæssige konsekvenser i Danmark. Hele lønnen skal således medregnes på den danske årsopgørelse. Det gælder også selvom der måske betales skat af en del af denne i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Den skat, der i så fald er betalt i udlandet, kan dog modregnes i den danske skat, sådan at der ikke sker dobbeltbeskatning. Modregningen forudsætter, at du indberetter den udenlandske skat til Skattestyrelsen.

Det vil normalt ikke få skattemæssige konsekvenser for dig i Danmark, hvis din udenlandske arbejdsgiver betaler rejse- og opholdsudgifter, når du besøger denne.

Din udenlandske arbejdsgiver vil være forpligtet til at betale ATP-bidrag samt bidrag til arbejdsskadeforsikring mv. i Danmark. Et samlet årligt beløb på omkring 15.000 kr. Afhængig af arten af dit arbejde, kan din arbejdsgiver måske få et såkaldt fast driftssted i Danmark med den konsekvens, at firmaet skal indgive regnskab for sine aktiviteter her i landet til Skattestyrelsen og betale skat hertil af overskuddet.

 

Skat i udlandet

Hvis du en gang imellem besøger din udenlandske arbejdsgiver, vil du normalt blive skattepligtig til det land, hvor denne er hjemmehørende, men kun af den løn, som du optjener på disse dage. Årsagen til og længden af besøgende er uden betydning.

Den omstændighed, at du skal betale skat i et andet land, er i denne situation alene en bureaukratisk besværlighed. Det mindsker ikke din samlede skat, fordi den i udlandet beskattede indkomst også skal medregnes på din danske årsopgørelse. Der er alene tale om en fordeling af skatten mellem to lande.

Skattepligten til det andet land betyder, at du skal registres og indgive selvangivelse i dette. Det vil ofte være en god idé at få professionel hjælp hertil – eventuelt på arbejdsgiverens regning – fordi reglerne for indkomstopgørelsen kan være komplicerede.