Færdselsbøder giver skatteregning, hvis de betales af firmaet

Selvom den officielle demonstration blev aflyst, var der alligevel en del vognmænd og chauffører, der i sidste uge valgte at vise deres utilfredshed med den politiske aftale om en kilometerafgift på lastbilkørsel. Det fik angiveligt politiet til flere steder at udstede bøder på 2.500 kr. til chauffører for at standse eller genere trafikken ved vigtige trafikknudepunkter.

Hvis sådanne bøder betales af arbejdsgiveren – hvilket vi ikke ved, om er tilfældet – kan de skattemæssige konsekvenser i korthed beskrives således:

 

Praksis om arbejdsgiverbetalte bøder
Praksis omkring de skattemæssige konsekvenser af arbejdsgiverbetalte bøder er gan-ske klar. Arbejdsgiveren har fradrag for udgiften, mens den ansatte skal betale skat af et tilsvarende beløb. I begge tilfælde fordi der i skattemæssig forstand er tale om, at firmaet betaler en privat udgift for medarbejderen. Der er derfor tale om et løntillæg. 

Det betyder, at arbejdsgiveren skal medtage beløbet på medarbejderens lønseddel og indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Sker det ikke, hæfter arbejdsgiveren for den ikke indeholdte skat. Det indebærer, at skattemyndighederne kan pålægge firmaet at indbetale skattebeløbet.

Arten af bøden er uden betydning. Når en håndværker pådrager sig en parkeringsbøde, fordi han ikke kan finde en p-plads til værkstedsvognen, eller en montør får en fartbøde, fordi han kører for stærkt på vej til en kunde, medfører det stadig beskat-ning hos chaufføren, hvis firmaet betaler bøden.

Praksis kan illustreres med en afgørelse fra 2021, der angiveligt handlede om en Uber-chauffør, der spurgte til de skattemæssige konsekvenser, hvis firmaet betalte den bøde, som han var blevet idømt for at have kørt ulovlig taxakørsel. I afgørelsen fastslog Skatterådet, at chaufføren var skattepligtig af et beløb svarende til den bøde, som Uber havde betalt for ham, idet der var tale om dækning af en privat udgift. Rådet henviste i denne forbindelse til den mangeårige praksis på området. Du kan læse mere om afgørelsen i denne artikel.

 

Det løber hurtigt op
Hvis arbejdsgiveren vil holde medarbejderen skadesløs både for bøden og for skatteregningen, vil firmaet skulle udbetale et løntillæg, der efter skat er tilstrækkeligt til at dække begge dele. Betaler medarbejderen topskat, vil der ved en bøde på 2.500 kr. derfor skulle udbetales et løntillæg i størrelsesordenen 5.700 kr., fordi det, efter en marginalskat på omkring 56 %, vil give medarbejderen 2.500 kr. i hånden til betaling af bøden. 

 

Bøder til virksomheder
Også virksomheder kan få bøder, idet ganske mange offentlige myndigheder, herunder ikke kun politiet, men også fx Skattestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Datatilsynet, kan udskrive den slags. Endda bøder af betydelig størrelse. 

Sådanne bøder er normalt aldrig fradragsberettiget. Det samme gælder de ofte meget betydelige sagsomkostninger, idet disse skal behandles på samme måde som bøden. Moms af udgifter til advokatbistand vil dog normalt kunne fradrages som indgående moms.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.