Din boligskat i 2024

Alle boligejere har for nylig fået brev fra Vurderingsstyrelsen om de nye boligskatteregler. Indholdet af brevet kan i korte træk sammenfattes således:

 

  • 80 % af alle boligejere får i 2024 lavere boligskat. De heldige er i første række dem, der bor udenfor de store byer og ikke bor i ejerlejlighed. For de fleste vil nedgangen beløbsmæssigt nok være relativt beskeden, men lidt har også ret.

 

  • De sidste 20 % får i princippet en højere boligskat, men den skal de ikke betale. De får nemlig en skatterabat, der svarer til stigningen. Rabatten skal ikke betales tilbage, men bortfalder den dag, hvor huset eller lejligheden sælges. En senere køber får således ikke rabatten. Det kan nogle steder måske påvirke salgsprisen.

 

  • Både dem, der i første omgang får en lavere boligskat, og dem der får rabat, er ikke beskyttet mod stigninger i boligskatterne efter 2024, hvis ejendomsvurderingerne stiger. Når det bliver aktuelt, kan en evt. stigning indefryses sådan, at den først skal betales den dag, hvor huset sælges, men der skal betales renter af indefrosne beløb, og renterne er ikke fradragsberettigede.

 

  • Hidtil har alle boligejere betalt grundskyld direkte til deres kommune. Fra 2024 sker opkrævningen af både grundskyld og ejendomsværdiskat over skattekortet. Staten videresender herefter grundskylden til kommunerne.

 

  • Boligskatterne bliver i 2024 beregnet på grundlag af en foreløbig ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022. Når boligejerne får de endelige 2022-vurderinger – hvilket de sidste næppe får før tidligst i 2025 – bliver boligskatterne genberegnet. Først fra 2027 forventes det, at boligejerne kender deres rigtige ejendomsvurdering før starten på de år, hvor opkrævningen sker. Der er ingen garanti for, at den tidsplan holder.

 

  • Du kan se din foreløbige 2022-vurdering på vurderingsportalen.dk., men da kommunerne endnu ikke har fastsat deres endelige grundskyldsatser for 2024, er det svært at beregne skatten.

 

  • Den foreløbige vurdering for 2022 vil måske kunne give dig et fingerpeg om, hvordan din 2020-vurdering kommer til at se ud. På nuværende tidspunkt har kun ca. 25 % af boligejerne fået denne vurdering, som – hvis der ikke er foretaget væsentlige ændringer på ejendommen - efter vores skøn nok mange steder vil ligge på omkring 85 % af 2022-vurderingen på grund af prisstigninger i perioden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.